NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 4355/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng trường Trường ĐHBK nhiệm kỳ 2017-2022.

Số ký hiệu  4355/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  27/12/2017
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 4355.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 4360/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4360/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình thứ hai tại Trường ĐHKT từ học kỳ II năm học 2017-2018.27/12/2017
2 4348/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4348/QĐ-ĐHĐN Quyết định về điểm trúng tuyển vào ĐHĐN kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36, ngày 02, 03/12/2017.27/12/2017
3 4331/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4331/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công trình Nhà khách phục vụ sinh viên quốc tế Trường ĐHBK - ĐHĐN.26/12/2017
4 4336-4337/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4336-4337/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Trần Hữu Chung, Phan Ngọc Thiết.26/12/2017
5 4322/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4322/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Trần Thị Thanh Mai.26/12/2017
6 4336-4337/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4336-4337/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc hi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Trần Hữu Chung, Phan Ngọc Thiết.26/12/2017
7 4307/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4307/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau Tiến sĩ tại nước ngoài: Nguyễn Trần Phương Thảo.25/12/2017
8 4303-4304/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4303-4304/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo học từ xa.25/12/2017
9 4299/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4299/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình thứ hai tại Trường Đại học Kinh tế từ học kỳ II năm học 2017-2018.25/12/2017
10 4265/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4265/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên hệ chính quy năm 2017 của Trường CĐCNTT.21/12/2017