NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 585/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến trực thuộc Trường ĐHBK - ĐHĐN.

Số ký hiệu  585/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  08/02/2018
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 585.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 586/QĐ-ĐHĐNQuyết định 586/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Phòng Thanh tra và Pháp chế thuộc Trường CĐCNTT - ĐHĐN.08/02/2018
2 595/QĐ-ĐHĐNQuyết định 595/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Đào Thị Hương Duyên.08/02/2018
3 590/QĐ-ĐHĐNQuyết định 590/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo của Cơ quan ĐHĐN năm 2018.08/02/2018
4 591/QĐ-ĐHĐNQuyết định 591/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo của Khoa GDTC - ĐHĐN năm 2018.08/02/2018
5 558-559/QĐ-ĐHĐNQuyết định 558-559/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Lê Thị Thanh Loan, Nguyễn Văn Nam.07/02/2018
6 552/QĐ-ĐHĐNQuyết định 552/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình thứ hai Trường ĐHNN từ học kỳ II năm học 2017-2018.07/02/2018
7 551/QĐ-ĐHĐNQuyết định 551/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương thứ hai tại Trường ĐHSP từ học kỳ II năm học 2017-2018.07/02/2018
8 540/QĐ-ĐHĐNQuyết định 540/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài: Hoàng Hồ Ngọc Hạnh.06/02/2018
9 538/QĐ-ĐHĐNQuyết định 538/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào ĐHĐN đợt tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH tháng 12/2017.06/02/2018
10 537/QĐ-ĐHĐNQuyết định 537/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển vào ĐHĐN đợt tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học, liên thông VLVH tháng 12/2017.06/02/2018