NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 3152/QĐ-ĐHĐN. Quyết định vê việc cho phép sinh viên chuyển trường: Lương Thị Trúc My.

Số ký hiệu  3152/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  14/09/2018
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Đào tạo Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 3152.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 3127/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3127/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho sinh viên.13/09/2018
2 3125/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3125/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Đinh Quang Thành.13/09/2018
3 3132/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3132/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN.13/09/2018
4 3087/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3087/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài: Trần Thị Thanh Hòa.10/09/2018
5 3085/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3085/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Phan Thị Thảo Trang.10/09/2018
6 3075/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3075/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường.10/09/2018
7 3063/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3063/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc viên chức trở lại làm việc: Đỗ Thị Thu Hương.10/09/2018
8 3021/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3021/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN.06/09/2018
9 3013/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3013/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Đặng Thị Tuyết Mai.05/09/2018
10 3005/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3005/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Phạm Trung Kiên.04/09/2018