NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 3127/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho sinh viên.

Số ký hiệu  3127/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  13/09/2018
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Pháp chế và Thi đua Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 2.


Download: 3127.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 3125/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3125/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Đinh Quang Thành.13/09/2018
2 3132/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3132/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN.13/09/2018
3 3087/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3087/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài: Trần Thị Thanh Hòa.10/09/2018
4 3085/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3085/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Phan Thị Thảo Trang.10/09/2018
5 3075/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3075/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường.10/09/2018
6 3063/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3063/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc viên chức trở lại làm việc: Đỗ Thị Thu Hương.10/09/2018
7 3021/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3021/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN.06/09/2018
8 3013/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3013/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Đặng Thị Tuyết Mai.05/09/2018
9 3005/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3005/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Phạm Trung Kiên.04/09/2018
10 3000/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3000/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Thị Ánh Thảo.04/09/2018