NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 3565/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập cho thí sinh trúng tuyển hình thức vừa làm vừa học, liên thông của Khoa Y Dược, ĐHĐN đợt 2 năm 2018.

Số ký hiệu  3565/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  18/10/2018
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 3565.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 3556-3557/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3556-3557/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên: Huỳnh Gia Huy, Võ Thị Kim Tiền.17/10/2018
2 3537/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3537/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Trần Nhật Mai Hương.16/10/2018
3 3530/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3530/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Lê Thị Bảo Châu.15/10/2018
4 3514-3517/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3514-3517/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Phạm Lê Hương Chi, Hoàng Thị Hiếu, Lê Thị Hoàng Phương, Phạm Trần Anh Trọng.15/10/2018
5 3518/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3518/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên: Dương Anh Hoàng.15/10/2018
6 3519/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3519/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Bùi Quang Diệu.15/10/2018
7 3522/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3522/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào vào học Chương trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại ĐHĐN năm học 2018-2019.15/10/2018
8 3523/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3523/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh Campuchia vào học Chương trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại ĐHĐN năm học 2018-2019.15/10/2018
9 3492/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3492/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Phạm Hùng Vân.12/10/2018
10 3489/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3489/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Phan Ngọc Thuận12/10/2018