NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 3483/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Duy Việt.

Số ký hiệu  3483/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  11/10/2018
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Đào tạo Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 3483.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 3481/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3481/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành đào tạo: Y Thảo.11/10/2018
2 3482/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3482/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển ngành đào tạo: Trương Đình Hoàng Giang.11/10/2018
3 3475/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3475/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài: Hoàng Lê Trà My.11/10/2018
4 3457/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3457/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN.10/10/2018
5 3453/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3453/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phân công cán bộ tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập.10/10/2018
6 3456/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3456/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận 01 lưu học sinh Lào vào học tại Trường ĐHBK.10/10/2018
7 3451/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3451/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau tiến sĩ tại nước ngoài: Nguyễn Phước Quý Duy.09/10/2018
8 3438-3440/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3438-3440/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Nguyễn Công Đào (Nguyễn Thị Nguyên Thanh); Lê Viết Nho (Võ Thị Nga); Nguyễn Đăng Quốc Chấn (Phan Thị Hằng Nga).08/10/2018
9 3443/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3443/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo: Bùi Văn Đức.08/10/2018
10 3416-3418/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3416-3418/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Tấn Trung, Phạm Văn Khánh.08/10/2018