NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 31/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Trần Thế Vũ.

Số ký hiệu  31/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  07/01/2019
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Nhe Điều 3.


VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 18/QĐ-ĐHĐNQuyết định 18/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Xuân Thanh.05/01/2019
2 09/QĐ-ĐHĐNQuyết định 09/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối ới nhà giáo: Phan Bảo An.04/01/2019
3 3839/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3839/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Trương Công Vũ Hằng.05/11/2018
4 3810/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3810/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên: Vương Thị Bích Thủy.02/11/2018
5 3811/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3811/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việckiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trogn hệ thống giáo dục quốc dân tại ĐHĐN giai đoạn 2017-2025.02/11/2018
6 3817-3818/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3817-3818/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Trương Văn Năm, Phan Thị Tuyết Trinh.02/11/2018
7 3826/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3826/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài: Trần Lê Nhật Quang.02/11/2018
8 3763-3764/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3763-3764/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên: Phạm Thị Hoài Thu.31/10/2018
9 3769/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3769/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức: Đinh Trần Trung Hiếu.31/10/2018
10 3771-3774/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3771-3774/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức để nghỉ hưu: Tô Thị Quyên, Phan Minh Trung, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Viết Đức.31/10/2018