NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 935/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Hoàng Bảo Đạt.

Số ký hiệu  935/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  29/03/2019
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Đào tạo Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 935.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 910/QĐ-ĐHĐNQuyết định 910/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Trần Hưng Hải.28/03/2019
2 915/QĐ-ĐHĐNQuyết định 915/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Trần Thành Đạt.28/03/2019
3 905/QĐ-ĐHĐNQuyết định 905/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mực hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHĐN tháng 4/2019.28/03/2019
4 901/QĐ-ĐHĐNQuyết định 901/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng đãn tập sự: Phan Thị Như Luyến.27/03/2019
5 875/TB-ĐHĐNQuyết định 875/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại thành phố Hồ Chí Minh.26/03/2019
6 874/TB-ĐHĐNQuyết định 874/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa.26/03/2019
7 761/QĐ-ĐHĐNQuyết định 761/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Bùi Hoàng Ngọc Linh.15/03/2019
8 758/QĐ-ĐHĐNQuyết định 758/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III): Hoàng Lê Trà My.15/03/2019
9 757/QĐ-ĐHĐNQuyết định 757/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử đoàn cán bộ, viên chức Trường ĐHKT đi công tác nước ngoài.15/03/2019
10 736/QĐ-ĐHĐNQuyết định 736/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Trung tâm Nhật Bản trực thuộc ĐHĐN.14/03/2019