NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1510-1511/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu tại nước ngoài: Đoàn Minh Thu, Phạm Thị Kim Liên.

Số ký hiệu  1510-1511/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  24/05/2019
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3.


Download: 1510.pdf ( Xem nội dung )
Download: 1511.pdf ( Xem nội dung )
Download: 1510.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1452/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1452/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc: Phạm Thị Quỳnh Dao.17/05/2019
2 1415-1419/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1415-1419/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức đi học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung): Nguyễn Thị Thủy, Võ Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Công Phương, Hoàng Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Anh.16/05/2019
3 1387/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1387/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở ĐHĐN năm 2019.15/05/2019
4 1381/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1381/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài (giai đoạn 2): Bùi Trung Hiệp.14/05/2019
5 1325/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1325/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ĐHĐN, nhiệm kỳ 2018-2023.09/05/2019
6 1333/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1333/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ: Hoàng Thị Mai Sa.09/05/2019
7 1328/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1328/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thuyên chuyển công tác viên chức: Tôn Nữ Trà Mi.09/05/2019
8 1318/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1318/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Bùi Thị Thu Hà.08/05/2019
9 1278-1279/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1278-1279/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương chuyên viên chính: Nguyễn Nhã Vy, Đỗ Thị Như Hoa.04/05/2019
10 1176/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1176/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Ngô Thị Ngọc Hoa.22/04/2019