NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1890/ĐHĐN-ĐT. Về việc chuyển ngành của sinh viên.

Số ký hiệu  1890/ĐHĐN-ĐT Ngày ban hành  20/06/2019
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Đào tạo Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Trường ĐHSPKT.


Download: 1890.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1893-1895/ĐHĐN-HTQT Công văn 1893-1895/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.20/06/2019
2 1892/ĐHĐN-HTQT Công văn 1892/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gian hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.20/06/2019
3 1891/ĐHĐN-VP Công văn 1891/ĐHĐN-VP Về việc thực hiện tiết kiệm điện.20/06/2019
4 1875/ĐHĐN-HTQT Công văn 1875/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.19/06/2019
5 1865-1866/ĐHĐN-HTQT Công văn 1865-1866/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.18/06/2019
6 1860/ĐHĐN-HTQT Công văn 1860/ĐHĐN-HTQT Về việc cấp thẻ tạm trú cho giảng viên người nước ngoài.18/06/2019
7 1855/ĐHĐN-TCCB Công văn 1855/ĐHĐN-TCCB Về việc cử viên chức dự tuyển học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản.18/06/2019
8 1847/ĐHĐN-VP Công văn 1847/ĐHĐN-VP Về việc nghỉ hè, nghỉ phép năm 2019.18/06/2019
9 1846/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1846/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHĐN.17/06/2019
10 1838/ĐHĐN-HTQT Công văn 1838/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức cho sinh viên đi học tại Đại học Dân tộc Quảng Tây - Trung Quốc.17/06/2019