NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 2309/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc nghỉ việc tạm thời không hưởng lương: Bùi Thị Minh Trang.

Số ký hiệu  2309/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  30/07/2019
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Tổ chức Cán bộ Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 4.


Download: 2309.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2306/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2306/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức đề nghỉ hưu: Nguyễn Thị Hường.30/07/2019
2 2311/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2311/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Trương Công Vũ Hằng.30/07/2019
3 2308/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2308/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thôi kiêm nhiệm phụ trách công nghệ thông tin: Mai Xuân Thanh.30/07/2019
4 2326/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2326/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc: Trương Thị Thư Hường.30/07/2019
5 2292/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2292/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Nguyễn Hồng Quế.29/07/2019
6 2301/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2301/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Nguyễn Đức Nhơn.29/07/2019
7 2289/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2289/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc không hưởng lương: Mai Nguyên Thanh.26/07/2019
8 2222/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2222/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Phạm Thị Kiều Duyên.22/07/2019
9 2214/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2214/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Hồ Phan Hiếu.22/07/2019
10 2213/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2213/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHĐN tháng 8/2019.22/07/2019