DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2017

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
301 3615/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3615/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức học từ xa vào ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/10/2017
302 3604/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3604/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm 2017 của ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2017
303 3603/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3603/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Bùi Thị Thanh Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2017
304 3600/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3600/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Phi Long.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2017
305 3597/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3597/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học vào Trường ĐHKT - ĐHĐN đợt tháng 9 năm 2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2017
306 3596/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3596/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học vào Trường ĐHKT - ĐHĐN đợt tháng 9 năm 2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2017
307 3595/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3595/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/10/2017
308 3594/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3594/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: Nguyễn Duy Phương.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2017
309 3593/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3593/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Nguyễn Thị Minh Xuân.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2017
310 3592/ĐHĐN-TCCB Công văn 3592/ĐHĐN-TCCB Về việc kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên: Trương Hoài Chính.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; PGS. TS Trương Hoài Chính.
26/10/2017
311 3601/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3601/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho thôi học sinh viên hệ chính quy, năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/10/2017
312 3591/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3591/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học ngành Ngôn ngữ Anh và Luật hình thức đào tạo học từ xa Khóa 24 (2017-2021) và Khóa 24 bằng hai (2017-2019) của ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
25/10/2017
313 3583-3585/ĐHĐN-HTQT Công văn 3583-3585/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng
24/10/2017
314 3581/TB-ĐHĐNThông báo 3581/TB-ĐHĐN Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHĐN tại cuộc họp giao ban công tác hợp tác quốc tế tháng 10/2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
24/10/2017
315 3580/ĐHĐN-TCCB Công văn 3580/ĐHĐN-TCCB Về việc đăng ký tham gia Đề án đào tạo,bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đợn vị đào tạo trực thuộc.
24/10/2017
316 3579/ĐHĐN-ĐT Công văn 3579/ĐHĐN-ĐT Về việc bổ sung chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ tại các địa phương.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
24/10/2017
317 3577/ĐHĐN-HTQT Công văn 3577/ĐHĐN-HTQT Về việc tiếp đoàn Đại học lllinois, cơ sở Springfield, Hoa Kỳ.
Nơi nhận: Ban Giám hiệu Trường ĐHKT; Ban Giám hiệu Trường ĐHNN.
24/10/2017
318 3576/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3576/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ: Trần Ngọc Việt.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/10/2017
319 3575/ĐHĐN-ĐT Công văn 3575/ĐHĐN-ĐT Về việc phối hợp quản lý thu học phí NCS các khóa từ 25 đến 29 của ĐHĐN.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHKT; Trường ĐHNN; NCS khóa 25 đến 29 của ĐHĐN.
24/10/2017
320 3574/ĐHĐN-HTQT Công văn 3574/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
24/10/2017
321 3573/ĐHĐN-HTQT Công văn 3573/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
24/10/2017
322 3568/TB-ĐHĐNThông báo 3568/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
24/10/2017
323 3567/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3567/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: NguyễnThanh Tùng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/10/2017
324 3566/ĐHĐN-ĐT Công văn 3566/ĐHĐN-ĐT Về việc hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các khoa, Viện, Phân hiệu trực thuộc.
23/10/2017
325 3565/ĐHĐN-ĐT Công văn 3565/ĐHĐN-ĐT Về việc rà soát các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
23/10/2017
326 3563/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3563/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án thành lập nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy Cơ học tính toán.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/10/2017
327 3562/ĐHĐN-ĐT Công văn 3562/ĐHĐN-ĐT Về việc báo cáo danh sách NCS bảo vệ luận án trong hai tháng 9 và 10 năm 2017.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
23/10/2017
328 3544/TB-ĐHĐNThông báo 3544/TB-ĐHĐN Thông báo về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu CBCCVC Cơ quan ĐHĐN năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
20/10/2017
329 3554-3557/TB-ĐHĐNThông báo 3554-3557/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - khóa 36.
Nơi nhận: ...........
20/10/2017
330 3551/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 3551/ĐHĐN-PCTĐ Về việc góp ý Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
20/10/2017
Tìm thấy: 592 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...