DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2017

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
241 3723//ĐHĐN-ĐT Công văn 3723//ĐHĐN-ĐT Về việc rà soát các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng.
Nơi nhận: Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT.
06/11/2017
242 3721/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3721/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bổ điểm trúng tuyển đại học bằng 2 hình thức vừa làmvừa học vào Trường ĐHSP - ĐHĐN, đợt 2 năm 2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/11/2017
243 3722/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3722/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học vào Trường ĐHNN - ĐHĐN, kỳ thi ngày 24/9/2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/11/2017
244 3712/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3712/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập: Trần Đức Mạnh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
03/11/2017
245 3713/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3713/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập (03).
Nơi nhận: Như Điều 2.
03/11/2017
246 3716/ĐHĐN-HSSV Công văn 3716/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu nhân sự thạm gia BTC Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017: Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Đức Tiến.
Nơi nhận: Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh.
03/11/2017
247 3719/ĐHĐN-VP Công văn 3719/ĐHĐN-VP Lịch trực dịp tuần lễ cấp cao Apec 2017.
Nơi nhận: .............
03/11/2017
248 3717/ĐHĐN-HTQT Công văn 3717/ĐHĐN-HTQT Về việc tiếp đoàn Trường Đại học Hyogo (Nhật Bản).
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
03/11/2017
249 3715/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3715/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào vào học Chương trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài tại ĐHĐN năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 4.
03/11/2017
250 3711/ĐHĐN-HTQT Công văn 3711/ĐHĐN-HTQT Về việc điều động sinh viên tham gia Hội thảo "Monodzukyri-Phương thức quản lý sản xuất cho sự phát triển bền vững".
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHNN; Trường CĐCN; Viện NC&ĐT Việt - Anh; Khoa Y Dược.
02/11/2017
251 3707-3708/ĐHĐN-HTQT Công văn 3707-3708/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
01/11/2017
252 3705/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3705/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật thiết kế tiên tiến ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/11/2017
253 3701-3702/TB-ĐHĐNThông báo 3701-3702/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động ngắn hạn: Phạm Thanh Trúc, Huỳnh Giang Hà.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
01/11/2017
254 3699-3700/TB-ĐHĐNThông báo 3699-3700/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động ngắn hạn: Võ Văn Nguyên Thuận, Hà Lê Anh Dũng.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh.
01/11/2017
255 3692/TB-ĐHĐNThông báo 3692/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng ngắn hạn: Phạm Đức Thiện.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
01/11/2017
256 3695/TB-ĐHĐNThông báo 3695/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm làm việc không xác định thời hạn: Trần Lương Nguyệt.
Nơi nhận: Khoa CNTT và TT.
01/11/2017
257 3703/ĐHĐN-HTQT Công văn 3703/ĐHĐN-HTQT Về việc gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
01/11/2017
258 3697/ĐHĐN-HTQT Công văn 3697/ĐHĐN-HTQT Về việc công văn giải trình về việc trễ hạn tạm trú cho LHS Lào.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
01/11/2017
259 3698/ĐHĐN-HTQT Công văn 3698/ĐHĐN-HTQT Về việc gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
01/11/2017
260 3696/ĐHĐN-HTQT Công văn 3696/ĐHĐN-HTQT Về việc bổ sung hồ sơ đề nghị phong tặng Chức danh Giáo sư danh dự: Lê Trọng Phi.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
01/11/2017
261 3677/ĐHĐN-HTQT Công văn 3677/ĐHĐN-HTQT Về việc lập danh sách sinh viên nhận học bổng của "Hiệp hội JBAV & Japan Business Federation".
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên và các đơn vị trực thuộc.
31/10/2017
262 3682-3688/QĐ-ĐHĐN Công văn 3682-3688/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập: Trần Quốc Vinh, Phạm Hồng Liêm, Cao Trí Dũng, Phạm Thị Hoàn, Nguyên, Nguyễn Thị Hoàng Hoa, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Nguyễn Hồng Minh.
Nơi nhận: Như Điều 2.
31/10/2017
263 3691/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 3691/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Ban TCCB; Ban KHTC; Ban ĐT; Ban CSVC.
31/10/2017
264 3690/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 3690/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum; Trưởng Khoa Y Dược; Viện NC&ĐT Việt - Anh.
31/10/2017
265 3689/ĐHĐN-HTQT Công văn 3689/ĐHĐN-HTQT Về việc xin phép tổ chức hội thảo.
Nơi nhận: UBND thành phố Đà Nẵng; Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.
31/10/2017
266 3679/ĐHĐN-HTQT Công văn 3679/ĐHĐN-HTQT Về việc xin phép tổ chức Diễn đàn Đối tác Công - Tư Việt Nam - Hoa Kỳ.
Nơi nhận: UBND thành phố Đà Nẵng; Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng; Các cơ quan liên quan đến linh vực tổ chức.
31/10/2017
267 3678/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3678/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2017
268 3668/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3668/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ, viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: Nguyễn Hữu Quý.
Nơi nhận: Như Điều 3.
31/10/2017
269 3669/ĐHĐN-VP Công văn 3669/ĐHĐN-VP Về việc học sinh, sinh viên một số đơn vị nghỉ học phục vụ TTCC APEC.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
31/10/2017
270 3673/TB-ĐHĐNThông báo 3673/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
31/10/2017
Tìm thấy: 592 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...