DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2017

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
31 4349/ĐHĐN-HTQT Công văn 4349/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
27/12/2017
32 4348/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4348/QĐ-ĐHĐN Quyết định về điểm trúng tuyển vào ĐHĐN kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36, ngày 02, 03/12/2017.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/12/2017
33 4344-4345/TB-ĐHĐNThông báo 4344-4345/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo học từ xa tại KonTum.
Nơi nhận: ..............
26/12/2017
34 4336-4337/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4336-4337/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc hi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Trần Hữu Chung, Phan Ngọc Thiết.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/12/2017
35 4338/TB-ĐHĐNThông báo 4338/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Lê Đức Luận.
Nơi nhận: Trường ĐHSP; PGS. TS Lê Đức Luận.
26/12/2017
36 4331/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4331/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công trình Nhà khách phục vụ sinh viên quốc tế Trường ĐHBK - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 2.
26/12/2017
37 4325-4328/TB-ĐHĐN Công văn 4325-4328/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Nguyễn Thị Thủy Dung, Trương Lê Duy Bảo, Phạm Phú Linh, Trần Nhật Anh.
Nơi nhận: Văn phòng, Trung tâm PTPM.
26/12/2017
38 4336-4337/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4336-4337/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Trần Hữu Chung, Phan Ngọc Thiết.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/12/2017
39 4322/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4322/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Trần Thị Thanh Mai.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/12/2017
40 4321/ĐHĐN-TCCB Công văn 4321/ĐHĐN-TCCB Về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên là Gs. PGS. TS: Trương Hoài Chính.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
26/12/2017
41 4318/ĐHĐN-ĐT Công văn 4318/ĐHĐN-ĐT Về việc triển khai tổ chức thi tuyển sinh SĐH K36 năm 2017.
Nơi nhận: Văn phòng; Các Ban chức năng.
25/12/2017
42 4315/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 4315/ĐHĐN-PCTĐ Về việc hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
25/12/2017
43 4314/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 4314/ĐHĐN-PCTĐ Về việc hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
25/12/2017
44 4310/TB-ĐHĐNThông báo 4310/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Dương Quốc Hoàng Tú.
Nơi nhận: Trường CĐCNTT.
25/12/2017
45 4308-4309/TB-ĐHĐNThông báo 4308-4309/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng dịch vụ vệ sinh tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Công ty Cổ phần Ly Ngọc, Chi nhánh Công ty TNHH hoàn Mỹ tại thành phố Đà Nẵng.
25/12/2017
46 4307/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4307/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau Tiến sĩ tại nước ngoài: Nguyễn Trần Phương Thảo.
Nơi nhận: Như Điều 3
25/12/2017
47 4303-4304/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4303-4304/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2015 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận: Như Điều 2.
25/12/2017
48 4300/TB-ĐHĐNThông báo 4300/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ: Lê Phong Nguyên.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
25/12/2017
49 4299/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4299/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển vào chương trình thứ hai tại Trường Đại học Kinh tế từ học kỳ II năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
25/12/2017
50 4301/ĐHĐN-HTQT Công văn 4301/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý phối hợp tổ chức buổi trao đổi học thuật trên tàu sân bảy của Hải quân Hoa Kỳ.
Nơi nhận: Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.
25/12/2017
51 4294-4296/ĐHĐN-ĐT Công văn 4294-4296/ĐHĐN-ĐT Về việc phối hợp tổ chức thi tuyển sinh SĐH K36 năm 2017.
Nơi nhận: Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Đại học Quảng Nam.
22/12/2017
52 4286/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 4286/ĐHĐN-PCTĐ Về việc xây dựng, rà soát và hệ thống văn bản năm 2018.
Nơi nhận: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
22/12/2017
53 4280/ĐHĐN-HSSV Công văn 4280/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu thành viên Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng: Nguyễn Ngọc Vũ.
Nơi nhận: Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng.
22/12/2017
54 4278-4279/ĐHĐN-HTQT Công văn 4278-4279/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
21/12/2017
55 4270/ĐHĐN-TCCB Công văn 4270/ĐHĐN-TCCB Về việc kéo dài thời gian công tác đối với giảng viên: Lê Đình Sơn.
Nơi nhận: Trường ĐHSP; PGS. TS Lê Đình Sơn.
21/12/2017
56 4265/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4265/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên hệ chính quy năm 2017 của Trường CĐCNTT.
Nơi nhận: Như Điều 2.
21/12/2017
57 4264/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4264/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh kết quả xét tuyển hệ chính quy năm 2017 của Trường CĐCNTT.
Nơi nhận: Như Điều 2.
21/12/2017
58 4269/ĐHĐN-ĐT Công văn 4269/ĐHĐN-ĐT Về việc xác nhận văn bằng thạc sĩ: Đoàn Khắc Chỉnh.
Nơi nhận: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
21/12/2017
59 4245/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4245/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học bổ sung hình thức học từ xa vào ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/12/2017
60 4263/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4263/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi bổ sung suất bồi dưỡng hiện vật cho viên chức: Lê Tố Hạnh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/12/2017
Tìm thấy: 592 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...