DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2017

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 4184-4187/ĐHĐN-HTQT Công văn 4184-4187/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
03/12/2017
122 4081/ĐHĐN-KYD Công văn 4081/ĐHĐN-KYD Về việc tổ chức thi lâm sàng tại bệnh viện.
Nơi nhận: Ban Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng.
01/12/2017
123 4078/ĐHĐN-HTQT Công văn 4078/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo chương trình học bổng "Ernst Match Grant - ASEAN - UNINET".
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên và đơn vị trực thuộc.
01/12/2017
124 4073/ĐHĐN-HTQT Công văn 4073/ĐHĐN-HTQT Về việc xác nhận danh sách LHS Lào nhận học bổng năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.
01/12/2017
125 4080/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4080/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ: Lê Viết Nho.
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/12/2017
126 4067/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4067/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 10-12/2017 cho các nhà giáo Khoa GDTC - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
127 4068-4071/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4068-4071/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung, Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Hữu Lực.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
128 4037/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4037/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 10-12/2017 cho các nhà giáo Khoa GDTC - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
129 4065/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4065/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Lê Hồng Lâm.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
130 4064/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4064/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Lê Hoàng Sơn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
131 4063/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4063/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Đào Ngọc Cường.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
132 4062/ĐHĐN-TCCB Công văn 4062/ĐHĐN-TCCB Về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên là GS, PGS, TS: Đậu Thị Hòa.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
30/11/2017
133 4061/ĐHĐN-TCCB Công văn 4061/ĐHĐN-TCCB Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT.
30/11/2017
134 4060/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4060/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xét miễn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
30/11/2017
135 4044/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4044/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tổ chức học Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong học kỳ I năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
136 4043/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4043/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Văn Tư.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
137 4021/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4021/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Ngô Thị Ngọc Hoa.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
138 4020/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4020/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Lê Thị Hồng Oanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
139 4059/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4059/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Trần Mạnh Tuấn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
140 4054/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4054/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Hoàng Xuân Khải.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
141 4019/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4019/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tọa thạc sĩ: Võ Thị Minh Trí.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
142 4018/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4018/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi thực tập sinh tiến sĩ tại nước ngoài: Cao Trí Dũng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
30/11/2017
143 4058/QĐ-ĐHĐNQuyết định 4058/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố danh sách cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
Nơi nhận: Như Điều 2.
30/11/2017
144 4003/ĐHĐN-HTQT Công văn 4003/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giáo viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
29/11/2017
145 4002/ĐHĐN-HTQT Công văn 4002/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
29/11/2017
146 3999/ĐHĐN-HTQT Công văn 3999/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
29/11/2017
147 3979/TB-ĐHĐNThông báo 3979/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
27/11/2017
148 3975/ĐHĐN-ĐT Công văn 3975/ĐHĐN-ĐT Về việc thành lập Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS khóa 36.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên.
27/11/2017
149 3971/ĐHĐN-HTQT Công văn 3971/ĐHĐN-HTQT Về việc xin phép tổ chức hội thảo.
Nơi nhận: UBND thành phố Đà Nẵng; Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.
27/11/2017
150 3973-3974/TB-ĐHĐNThông báo 3973-3974/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Đường Quang Chánh, Nguyễn Thanh Bình.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường CĐCN.
27/11/2017
Tìm thấy: 592 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...