DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2017

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 3883/TB-ĐHĐNThông báo 3883/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Trần Trung.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
16/11/2017
182 3882/TB-ĐHĐNThông báo 3882/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động ngắn hạn: Hoàng Hồ Ngọc Hạnh.
Nơi nhận: Văn phòng ĐHĐN.
16/11/2017
183 3876/ĐHĐN-HTQT Công văn 3876/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
16/11/2017
184 3877/ĐHĐN-HTQT Công văn 3877/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo danh sách LHS Lào dự kiến học cao học khóa 36 tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHKT; Trường ĐHSP.
16/11/2017
185 3850/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3850/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đối tượng 1 chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 5.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2017
186 3863-3864/ĐHĐN-KYD Công văn 3863-3864/ĐHĐN-KYD Về việc xin đăng ký làm việc.
Nơi nhận: Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng; Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng.
15/11/2017
187 3865/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3865/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục "Siêu âm tổng quát cơ bản" khóa tuyển sinh năm 2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/11/2017
188 3851/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3851/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đối tượng 2 chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 5.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2017
189 3852/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3852/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đối tượng 3 chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 5.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2017
190 3853/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3853/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ Khai giảng chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 5.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2017
191 3858/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3858/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học chuyển cơ sở đào tạo:Trần Thị Kim Ngân.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2017
192 3867-3868/ĐHĐN-HTQT Công văn 3867-3868/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
15/11/2017
193 3849/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3849/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu tiến sĩ tại nước ngoài: Ngô Thái Bích Vân.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2017
194 3859/ĐHĐN-HTQT Công văn 3859/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
15/11/2017
195 3842/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3842/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Trần Hồng Sơn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/11/2017
196 3841/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3841/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Nguyễn Đỗ Minh Đạt.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/11/2017
197 3843/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3843/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Đoàn Văn Tuấn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/11/2017
198 3844/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3844/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh Lào vào học Chương trình tiếng Việt danh cho người nước ngoài tại ĐHĐN năm học 2017-2018 (đợt 2).
Nơi nhận: Như Điều 4.
14/11/2017
199 3839/ĐHĐN-VP Công văn 3839/ĐHĐN-VP Phân công trực lãnh đạo và tăng cường dịp ngày Nhà giáo Việt Nam.
Nơi nhận: .............
13/11/2017
200 3832/ĐHĐN-HTQT Công văn 3832/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an).
13/11/2017
201 3834/ĐHĐN-HSSV Công văn 3834/ĐHĐN-HSSV Về việc triệu tập sinh viên dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt - Anh; Khoa Y Dược.
13/11/2017
202 3839/TB-ĐHĐNThông báo 3839/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
13/11/2017
203 3830/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3830/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ: Bùi Thiên Lam.
Nơi nhận: Như Điều 2.
13/11/2017
204 3828/ĐHĐN-ĐT Công văn 3828/ĐHĐN-ĐT Về việc thống kê, điều chỉnh mã ngành, tên ngành đào tạo theo quy định mới.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các Khoa, Viện, Phân hiệu trực thuộc.
13/11/2017
205 3827/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3827/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Huỳnh Công Pháp.
Nơi nhận: Như Điều 3.
13/11/2017
206 3835/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3835/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 5 vào ĐHĐN hệ chính quy năm 2017 xét tuyển theo học bạ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
13/11/2017
207 3826/ĐHĐN-VP Công văn 3826/ĐHĐN-VP Về việc điều chỉnh thời gian làm việc mùa đông.
Nơi nhận: Lãnh đạo các Văn phòng, các Ban chức năng; Lãnh đạo các Trung tâm, Viện, Khoa trực thuộc.
10/11/2017
208 3823/TB-ĐHĐNThông báo 3823/TB-ĐHĐN Thông báo về việc triệu tập tham dự Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng năm học 2016-2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
10/11/2017
209 3820/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3820/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Trần Đinh Khôi Nguyên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
10/11/2017
210 3819/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3819/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Lê Thị Kim Oanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
10/11/2017
Tìm thấy: 592 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...