NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 695/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, lớp TD21.1TTN ngành Giáo dục Tiểu học tại Tung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số ký hiệu  695/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  17/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 695-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 382/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 17/02/2016
Công văn 382/QĐ-BGDĐT (Số đến 178) Quyết định cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng17/02/2016
2 15/HĐCDGSNN
    Số đến:

Ngày đến: 17/02/2016
Công văn 15/HĐCDGSNN (Số đến 179) Về việc hướng dẫn thành lập HĐCDGSCS 201617/02/2016
3 188/ CNT-KDTM
    Số đến:

Ngày đến: 17/02/2016
Công văn 188/ CNT-KDTM (Số đến 181) Về viêc mời tham quan triển lãm quốc tế lần thứ 8 về Công nghệ đóng tàu, hàng hải và Công trình biển - Vietship 201617/02/2016
4 37/CĐCN-TTr
    Số đến:

Ngày đến: 17/02/2016
Công văn 37/CĐCN-TTr (Số đến 182) Tờ trình về việc điều chỉnh chuyên ngành đào tạo17/02/2016
5 686/QĐ-ĐHĐN Công văn 686/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa.17/02/2016
6 687/QĐ-ĐHĐN Công văn 687/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa.17/02/2016
7 688/ĐHĐN-HTQT Công văn 688/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức đóntiếp đoàn Đại học Queensland, Úc.17/02/2016
8 689/QĐ-ĐHĐN Công văn 689/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.17/02/2016
9 690/QĐ-ĐHĐN Công văn 690/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.17/02/2016
10 691/QĐ-ĐHĐN Công văn 691/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi năm 2016.17/02/2016