NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 863/ĐHĐN-VP. Về việc giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký và chức danh của các cơ quan và người có thẩm quyền ký cấp, công chức, chứng thực, chứng nhận giấy từ, tài liệu.

Số ký hiệu  863/ĐHĐN-VP Ngày ban hành  24/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 863-1.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 186/UBND-VP
    Số đến:

Ngày đến: 24/02/2016
Công văn 186/UBND-VP (Số đến 207) Về việc liên quan đến Quy hoạch Tổng mặt bằng Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng24/02/2016
2 82/ XTĐT-HTĐT
    Số đến:

Ngày đến: 24/02/2016
Công văn 82/ XTĐT-HTĐT (Số đến 208) Về việc tiếp và làm việc với đoàn Đại học Dankook, Hàn Quốc24/02/2016
3 857/QĐ-ĐHĐN Công văn 857/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.24/02/2016
4 858/QĐ-ĐHĐN Công văn 858/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sả nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.24/02/2016
5 859/ĐHĐN-HSSV Công văn 859/ĐHĐN-HSSV Về việc đề nghị khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thông tư 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA.24/02/2016
6 860/QĐ-ĐHĐN Công văn 860/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, nhiệm kỳ 2014-2019.24/02/2016
7 861/TB-ĐHĐN Công văn 861/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.24/02/2016
8 862/TTr-ĐHĐN Công văn 862/TTr-ĐHĐN Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng Trường ĐHKT - ĐHĐN.24/02/2016
9 864/ĐHĐN-HTQT Công văn 864/ĐHĐN-HTQT Về việc chương trinh Maker Week Danang 2016.24/02/2016
10 865/ĐHĐN-HTQT Công văn 865/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.24/02/2016