NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1103/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình mương thoát nước, đường nội bộ Trường CĐCN - ĐHĐN.

Số ký hiệu  1103/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  01/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 1103-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 185/ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 01/03/2016
Công văn 185/ĐHBK-ĐT (Số đến 234) Về việc thay đổi môn thi tuyển sinh Cao học chuyên ngành kỹ thuật điện01/03/2016
2 591/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 01/03/2016
Công văn 591/QĐ-BGDĐT (Số đến 235) Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài01/03/2016
3 108/ĐHTN-ĐTSĐH
    Số đến:

Ngày đến: 01/03/2016
Công văn 108/ĐHTN-ĐTSĐH (Số đến 236) Về việc liên kết đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Tây Nguyên01/03/2016
4 179, 180/ĐHNN-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 01/03/2016
Công văn 179, 180/ĐHNN-ĐT (Số đến 237, 238) Về việc danh sách đề tài luận văn và cán bộ HD lớp CH ngành Ngôn ngữ Anh K29.NNA.ĐN tại Đà Nẵng và K29.NNA.ĐL tại Đắk Lắk01/03/2016
5 1104/TB-ĐHĐN Công văn 1104/TB-ĐHĐN Thông báo về việc đến tuổi nghỉ hưu của viên chức.01/03/2016
6 1105/ĐHĐN-HTQT Công văn 1105/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.01/03/2016
7 1106/QĐ-ĐHĐN Công văn 1106/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học tập tại nước ngoài theo chương trình hợp tác đào tạo.01/03/2016
8 1107/QĐ-ĐHĐN Công văn 1107/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.01/03/2016
9 1108/QĐ-ĐHĐN Công văn 1108/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ.01/03/2016
10 1109/QĐ-ĐHĐN Công văn 1109/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên.01/03/2016