NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1106/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc cử cán bộ đi học tập tại nước ngoài theo chương trình hợp tác đào tạo.

Số ký hiệu  1106/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  01/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 1106-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 185/ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 01/03/2016
Công văn 185/ĐHBK-ĐT (Số đến 234) Về việc thay đổi môn thi tuyển sinh Cao học chuyên ngành kỹ thuật điện01/03/2016
2 591/QĐ-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 01/03/2016
Công văn 591/QĐ-BGDĐT (Số đến 235) Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài01/03/2016
3 108/ĐHTN-ĐTSĐH
    Số đến:

Ngày đến: 01/03/2016
Công văn 108/ĐHTN-ĐTSĐH (Số đến 236) Về việc liên kết đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Tây Nguyên01/03/2016
4 179, 180/ĐHNN-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 01/03/2016
Công văn 179, 180/ĐHNN-ĐT (Số đến 237, 238) Về việc danh sách đề tài luận văn và cán bộ HD lớp CH ngành Ngôn ngữ Anh K29.NNA.ĐN tại Đà Nẵng và K29.NNA.ĐL tại Đắk Lắk01/03/2016
5 1103/QĐ-ĐHĐN Công văn 1103/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình mương thoát nước, đường nội bộ Trường CĐCN - ĐHĐN.01/03/2016
6 1104/TB-ĐHĐN Công văn 1104/TB-ĐHĐN Thông báo về việc đến tuổi nghỉ hưu của viên chức.01/03/2016
7 1105/ĐHĐN-HTQT Công văn 1105/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.01/03/2016
8 1107/QĐ-ĐHĐN Công văn 1107/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.01/03/2016
9 1108/QĐ-ĐHĐN Công văn 1108/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ.01/03/2016
10 1109/QĐ-ĐHĐN Công văn 1109/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên.01/03/2016