NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1124/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2011 hình thức đào tạo học từ xa ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh tại Trung tâm GDTX tỉnh Quản trị.

Số ký hiệu  1124/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  02/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 1124-1.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 63/CĐCN
    Số đến:

Ngày đến: 02/03/2016
Công văn 63/CĐCN (Số đến 239) Về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 201602/03/2016
2 61/TTr-CĐCN
    Số đến:

Ngày đến: 02/03/2016
Công văn 61/TTr-CĐCN (Số đến 240) Tờ trình về việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ Năm học 2014-201502/03/2016
3 287/HD-SNV
    Số đến:

Ngày đến: 02/03/2016
Công văn 287/HD-SNV (Số đến 241) Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng02/03/2016
4 1116/ĐHĐN-KHTC Công văn 1116/ĐHĐN-KHTC Về việc phân khai chi tiết cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016.02/03/2016
5 1117/ĐHĐN-KHTC Công văn 1117/ĐHĐN-KHTC Về việc phân khai chi tiết cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016.02/03/2016
6 1118/TB-ĐHĐN Công văn 1118/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.02/03/2016
7 1119/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 1119/ĐHĐN-PCTĐ Về việc hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016.02/03/2016
8 1120/ĐHĐN-CSVC Công văn 1120/ĐHĐN-CSVC Về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng xây dựng Cơ quan ĐHĐN.02/03/2016
9 1121/QĐ-ĐHĐN Công văn 1121/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.02/03/2016
10 1122/ĐHĐN-TCCB Công văn 1122/ĐHĐN-TCCB Về việc góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên.02/03/2016