NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 1237/TTr-ĐHĐN. Tờ trình về việc xin phê duyệt chỉ tiêu đào tạo giáo viên trình độ Trung cấp và Cao đẳng Ngành Sư phạm Mầm non, hình thức vừa làm vừa học.

Số ký hiệu  1237/TTr-ĐHĐN Ngày ban hành  09/03/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 1237.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 29/ĐANN-GSĐG
    Số đến:

Ngày đến: 09/03/2016
Công văn 29/ĐANN-GSĐG (Số đến 276) Về việc đôn đốc nộp báo cáo09/03/2016
2 114/SKHCN-VP
    Số đến:

Ngày đến: 09/03/2016
Công văn 114/SKHCN-VP (Số đến 277) Về việc đề nghị báo cáo nội dung làm việc với Đoàn Giám sát của UBTVQH về KH&CN09/03/2016
3 672/HD-PTM
    Số đến:

Ngày đến: 09/03/2016
Công văn 672/HD-PTM (Số đến 278) Hướng dẫn tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ năm 201609/03/2016
4 274/ĐHKT-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 09/03/2016
Công văn 274/ĐHKT-ĐT (Số đến 279) Giới thiệu danh sách hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở09/03/2016
5 74/CĐCN-TTr
    Số đến:

Ngày đến: 09/03/2016
Công văn 74/CĐCN-TTr (Số đến 280) Tờ trình về việc xin điều chỉnh phương án tuyển sinh riêng năm 201609/03/2016
6 1221/QĐ-ĐHĐN Công văn 1221/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.09/03/2016
7 1222/QĐ-ĐHĐN Công văn 1222/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Đề thi kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.09/03/2016
8 1223/QĐ-ĐHĐN Công văn 1223/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.09/03/2016
9 1224/QĐ-ĐHĐN Công văn 1224/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Chấm thi kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.09/03/2016
10 1225/ĐHĐN-TCCB Công văn 1225/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ dự tuyển Nghiên cứu sinh.09/03/2016