NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 2045/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2016 của Phân hiêu ĐHĐN tại Kon Tum.

Số ký hiệu  2045/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  16/05/2016
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  - Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 2045.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1193/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1193/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
2 1194/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1194/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
3 1195/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1195/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Đề thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
4 1196/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1196/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
5 1197/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1197/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Chấm thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
6 1164/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1164/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo Thạc sĩ03/10/2014
7 1165/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1165/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan03/10/2014
8 1166/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1166/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Cộng hòa Pháp03/10/2014
9 1167/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1167/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản03/10/2014
10 1169/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1169/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức: Nguyễn Văn Hùng03/10/2014