NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 2054/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, các lớp TD21.1PVP & TD21.PVS tại Trung tâm ĐTTX - Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi.

Số ký hiệu  2054/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  16/05/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  


Download: 2054-0.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 253/ĐHNT-SĐH
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 253/ĐHNT-SĐH (Số đến 674) Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu16/05/2016
2 67/CPN-HTQT&TT
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 67/CPN-HTQT&TT (Số đến 665) Về việc tham gia chương trình CLIENT II16/05/2016
3 362/SKHCN-TTTT
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 362/SKHCN-TTTT (Số đến 666) Về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 201616/05/2016
4 2091/BGDĐT-KHCNMT
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 2091/BGDĐT-KHCNMT (Số đến 670) Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 201616/05/2016
5 2092/BGDĐT-KHCNMT
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT (Số đến 671) Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/06/201616/05/2016
6 2058/BGDĐT-KHCNMT
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 2058/BGDĐT-KHCNMT (Số đến 672) Về việc tổ chức thực hiện Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-516/05/2016
7 65-CV/BCSĐ
    Số đến:

Ngày đến: 16/05/2016
Công văn 65-CV/BCSĐ (Số đến 673) Về việc tiến hành sơ kết công tác đánh giá cán bộ phục vụ xây dựng Đề án tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý16/05/2016
8 2046/QĐ-ĐHĐN Công văn 2046/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.16/05/2016
9 2047/QĐ-ĐHĐN Công văn 2047/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.16/05/2016
10 2048/QĐ-ĐHĐN Công văn 2048/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ tham dự khóa đào tạo trọng tài Bóng ném bãi biển.16/05/2016