NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 140/ĐHBK-ĐT số đến . (số đến 155) Về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn cao học chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa khóa K29

Số ký hiệu  140/ĐHBK-ĐT Ngày ban hành  03/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng ĐHĐN Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  


Download: 155-140-dhhbk-dht_1454465627.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 431/KH-BCH
    Số đến:

Ngày đến: 03/02/2016
Công văn 431/KH-BCH (số đến 156) Kế hoạch tổ chức ra quân huấn luyện năm 201603/02/2016
2 391/KH-PCT
    Số đến:

Ngày đến: 03/02/2016
Công văn 391/KH-PCT (Số đến 157) Kế hoạch công tác giáo dục chính trị tại đơn vị năm 201603/02/2016
3 67/QĐ-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 03/02/2016
Công văn 67/QĐ-ĐHSP (số đến 158) Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ03/02/2016
4 66/QĐ-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 03/02/2016
Công văn 66/QĐ-ĐHSP (Số đến 159) Quyết định về công tác cán bộ03/02/2016
5 02/ĐHBK-TTPC-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 03/02/2016
Công văn 02/ĐHBK-TTPC-ĐT (số đến 160) Về việc góp ý Tài liệu giảng dạy Phòng, chống tham nhũng dành cho các trường đại học, cao đẳng03/02/2016
6 649/ĐHĐN-KYD Công văn 649/ĐHĐN-KYD "Về việc mời bác sĩ tại Bệnh viện tham gia giảng dạy.03/02/2016
7 648/ĐHĐN-KYD Công văn 648/ĐHĐN-KYD Về việc mời bác sĩ tại Bệnh viện tham gia giảng dạy.03/02/2016
8 650/QĐ-ĐHĐN Công văn 650/QĐ-ĐHĐN Quyết định giao cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHĐN nhiệm vụ tổ chức đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN.03/02/2016
9 651/PA-ĐHĐN Công văn 651/PA-ĐHĐN Phương án bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối viên chức giảng dạy.03/02/2016
10 652/QĐ-ĐHĐN Công văn 652/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài.03/02/2016