NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 02/ĐHBK-TTPC-ĐT số đến . (số đến 160) Về việc góp ý Tài liệu giảng dạy Phòng, chống tham nhũng dành cho các trường đại học, cao đẳng

Số ký hiệu  02/ĐHBK-TTPC-ĐT Ngày ban hành  03/02/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng ĐHĐN Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  


Download: 160-02-dhhbk-ttpc-dht_1454484111.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 140/ĐHBK-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 03/02/2016
Công văn 140/ĐHBK-ĐT (số đến 155) Về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn cao học chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa khóa K2903/02/2016
2 431/KH-BCH
    Số đến:

Ngày đến: 03/02/2016
Công văn 431/KH-BCH (số đến 156) Kế hoạch tổ chức ra quân huấn luyện năm 201603/02/2016
3 391/KH-PCT
    Số đến:

Ngày đến: 03/02/2016
Công văn 391/KH-PCT (Số đến 157) Kế hoạch công tác giáo dục chính trị tại đơn vị năm 201603/02/2016
4 67/QĐ-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 03/02/2016
Công văn 67/QĐ-ĐHSP (số đến 158) Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ03/02/2016
5 66/QĐ-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 03/02/2016
Công văn 66/QĐ-ĐHSP (Số đến 159) Quyết định về công tác cán bộ03/02/2016
6 649/ĐHĐN-KYD Công văn 649/ĐHĐN-KYD "Về việc mời bác sĩ tại Bệnh viện tham gia giảng dạy.03/02/2016
7 648/ĐHĐN-KYD Công văn 648/ĐHĐN-KYD Về việc mời bác sĩ tại Bệnh viện tham gia giảng dạy.03/02/2016
8 650/QĐ-ĐHĐN Công văn 650/QĐ-ĐHĐN Quyết định giao cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHĐN nhiệm vụ tổ chức đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN.03/02/2016
9 651/PA-ĐHĐN Công văn 651/PA-ĐHĐN Phương án bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối viên chức giảng dạy.03/02/2016
10 652/QĐ-ĐHĐN Công văn 652/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài.03/02/2016