NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 406/CĐCNTT số đến . (Số đến 1437) Tờ trình về việc xin hỗ trợ mở rộng sân nền tập giáo dục thể chất

Số ký hiệu  406/CĐCNTT Ngày ban hành  04/10/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng ĐHĐN Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  


Download: 1437-406-cdhcntt_1475568106.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1149/ĐHKT-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 04/10/2016
Công văn 1149/ĐHKT-ĐT (Số đến 1434) Về việc gia hạn thời gian đào tạo đối với học viên cao học kháo K2904/10/2016
2 1150/TTr-ĐHKT
    Số đến:

Ngày đến: 04/10/2016
Công văn 1150/TTr-ĐHKT (Số đến 1435) Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ04/10/2016
3 4893/BGDĐT-CTHSSV
    Số đến:

Ngày đến: 04/10/2016
Công văn 4893/BGDĐT-CTHSSV (Số đến 1436) Về việc khảo sát đánh giá thực trạng và xây dựng giải pháp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp04/10/2016
4 122/ĐHBK-TCHC
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 122/ĐHBK-TCHC (Số đến 1427) Về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh NN03/10/2016
5 668/TTr-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 668/TTr-ĐHSP (Số đến 1428) Tờ trình về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP03/10/2016
6 4796/BGDĐT-GDĐH
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 4796/BGDĐT-GDĐH (Số đến 1429) Về việc góp ý dự thảo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ03/10/2016
7 4797/BGDĐT-GDĐH
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 4797/BGDĐT-GDĐH (Số đến 1430) Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học03/10/2016
8 4795/BGDĐT-CSVCTBTH
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 4795/BGDĐT-CSVCTBTH (Số đến 1431) Về việc báo cáo giải ngân vốn đầu tư đến 30/9/201603/10/2016
9 705/TB-BGDĐT
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 705/TB-BGDĐT (Số đến 1432) Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 201603/10/2016
10 3283/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH
    Số đến:

Ngày đến: 30/09/2016
Công văn 3283/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH (Số đến 1416) Về việc cung cấp số liệu30/09/2016