NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 419/QĐ-ĐHĐN. Quyết định nghỉ việc để hưởng hưu trí: Dương Thị Tuyết

Số ký hiệu  419/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  25/01/2014
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 419.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 425/QĐ-ĐHĐNQuyết định 425/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Xuân An25/01/2014
2 426/QĐ-ĐHĐNQuyết định 426/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Hoàng Minh Tuấn25/01/2014
3 427/QĐ-ĐHĐNQuyết định 427/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đào Thanh Đạt25/01/2014
4 428/QĐ-ĐHĐNQuyết định 428/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đào Anh Tuấn25/01/2014
5 429/QĐ-ĐHĐNQuyết định 429/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Ngọc Hùng25/01/2014
6 430/QĐ-ĐHĐNQuyết định 430/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Quốc Việt25/01/2014
7 431/QĐ-ĐHĐNQuyết định 431/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Vương Thanh Hòa25/01/2014
8 432/QĐ-ĐHĐNQuyết định 432/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Đình Hưng25/01/2014
9 433/QĐ-ĐHĐNQuyết định 433/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Huỳnh Công Ân25/01/2014
10 434/QĐ-ĐHĐNQuyết định 434/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Ngọc Sâm25/01/2014