NỘI DUNG VĂN BẢN

Tờ trình 216/ĐHĐN-ĐT. Về việc đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014

Số ký hiệu  216/ĐHĐN-ĐT Ngày ban hành  15/01/2014
Loại văn bản  Tờ trình Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 216.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 212/ĐHĐN-ĐTTờ trình 212/ĐHĐN-ĐT Về việc tổng hợp kết quả tuyển sinh, quy mô đào tạo và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 201415/01/2014
2 201/QĐ-ĐHĐN-KHCNMTTờ trình 201/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án thành lập Trung tâm Phát triển động lực thúc đẩy cá nhân14/01/2014
3 868/TTr-ĐHĐNTờ trình 868/TTr-ĐHĐN Tờ trình cho phép đào tạo trình độ Thạc sĩ - Hệ thống thông tin02/01/4224
4 822/ĐHĐN-SĐHTờ trình 822/ĐHĐN-SĐH V/v Báo cáo giải quyết kết quả thẩm định hồ sơ của NCS Nguyễn Thị Bích Thủy02/01/4221
5 846/ĐHĐN-QLDAXDTờ trình 846/ĐHĐN-QLDAXD V/v xin phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình Nhà đa năng Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN02/01/4221
6 849/ĐHĐNTờ trình 849/ĐHĐN V/v lập kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 201402/01/4221
7 851/ĐHĐN-KHCNMTTờ trình 851/ĐHĐN-KHCNMT V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ02/01/4221
8 801/ĐHĐNTờ trình 801/ĐHĐN V/v báo cáo bổ nhiệm PGS02/01/4220