NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 2076/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học.

Số ký hiệu  2076/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  17/05/2016
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Ban Đào tạo Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 3


Download: 2076.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2045/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2045/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2016 của Phân hiêu ĐHĐN tại Kon Tum.16/05/2016
2 1193/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1193/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
3 1194/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1194/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
4 1195/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1195/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Đề thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
5 1196/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1196/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
6 1197/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1197/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Chấm thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
7 1164/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1164/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo Thạc sĩ03/10/2014
8 1165/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1165/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan03/10/2014
9 1166/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1166/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Cộng hòa Pháp03/10/2014
10 1167/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1167/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản03/10/2014