NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 293/CĐCN-ĐT số đến . (Số đến 1442) Về việc thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017

Số ký hiệu  293/CĐCN-ĐT Ngày ban hành  05/10/2016
Loại văn bản   Công văn Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Văn phòng ĐHĐN Loại VB:  Đến
Nơi tiếp nhận  


Download: 1442-293-cdhcn-dht_1475655649.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 6007/ĐHĐH-CSVC Công văn 6007/ĐHĐH-CSVC Về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số GDTC01.05/10/2016
2 923/TB-ĐHNN
    Số đến:

Ngày đến: 05/10/2016
Công văn 923/TB-ĐHNN (Số đến 1438) Thông báo số 1 Hội thảo Quốc gia 2017 "Nghiên cứu & Giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam"05/10/2016
3 1149/ĐHKT-ĐT
    Số đến:

Ngày đến: 04/10/2016
Công văn 1149/ĐHKT-ĐT (Số đến 1434) Về việc gia hạn thời gian đào tạo đối với học viên cao học kháo K2904/10/2016
4 1150/TTr-ĐHKT
    Số đến:

Ngày đến: 04/10/2016
Công văn 1150/TTr-ĐHKT (Số đến 1435) Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ04/10/2016
5 4893/BGDĐT-CTHSSV
    Số đến:

Ngày đến: 04/10/2016
Công văn 4893/BGDĐT-CTHSSV (Số đến 1436) Về việc khảo sát đánh giá thực trạng và xây dựng giải pháp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp04/10/2016
6 406/CĐCNTT
    Số đến:

Ngày đến: 04/10/2016
Công văn 406/CĐCNTT (Số đến 1437) Tờ trình về việc xin hỗ trợ mở rộng sân nền tập giáo dục thể chất04/10/2016
7 122/ĐHBK-TCHC
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 122/ĐHBK-TCHC (Số đến 1427) Về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh NN03/10/2016
8 668/TTr-ĐHSP
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 668/TTr-ĐHSP (Số đến 1428) Tờ trình về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP03/10/2016
9 4796/BGDĐT-GDĐH
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 4796/BGDĐT-GDĐH (Số đến 1429) Về việc góp ý dự thảo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ03/10/2016
10 4797/BGDĐT-GDĐH
    Số đến:

Ngày đến: 03/10/2016
Công văn 4797/BGDĐT-GDĐH (Số đến 1430) Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học03/10/2016