NỘI DUNG VĂN BẢN

Tờ trình 1107/ĐHĐN-QLDA. Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu Công trình Cải tạo, sửa chữa Giảng đường D Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Số ký hiệu  1107/ĐHĐN-QLDA Ngày ban hành  03/05/2014
Loại văn bản  Tờ trình Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành   Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như trên


Download: 1107.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1118/ĐHĐN-ĐTTờ trình 1118/ĐHĐN-ĐT V/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 201403/05/2014
2 445/ĐHĐN-SĐHTờ trình 445/ĐHĐN-SĐH V/v kiểm tra điều kiện thực tế và năng lực của cơ sở đào tạo xin mở ngành sau đại học27/01/2014
3 311/ĐHĐNTờ trình 311/ĐHĐN Phúc đáp Công văn ngày 15 tháng 01 năm 2014 về việc xin xác minh văn bằng Thạc sĩ và Bảng điểm cao học: Trần Vĩnh Thọ21/01/2014
4 212/ĐHĐN-ĐTTờ trình 212/ĐHĐN-ĐT Về việc tổng hợp kết quả tuyển sinh, quy mô đào tạo và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 201415/01/2014
5 216/ĐHĐN-ĐTTờ trình 216/ĐHĐN-ĐT Về việc đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 201415/01/2014
6 201/QĐ-ĐHĐN-KHCNMTTờ trình 201/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án thành lập Trung tâm Phát triển động lực thúc đẩy cá nhân14/01/2014
7 868/TTr-ĐHĐNTờ trình 868/TTr-ĐHĐN Tờ trình cho phép đào tạo trình độ Thạc sĩ - Hệ thống thông tin02/01/4224
8 822/ĐHĐN-SĐHTờ trình 822/ĐHĐN-SĐH V/v Báo cáo giải quyết kết quả thẩm định hồ sơ của NCS Nguyễn Thị Bích Thủy02/01/4221
9 846/ĐHĐN-QLDAXDTờ trình 846/ĐHĐN-QLDAXD V/v xin phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình Nhà đa năng Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN02/01/4221
10 849/ĐHĐNTờ trình 849/ĐHĐN V/v lập kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 201402/01/4221