NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 2080/QĐ-ĐHĐN. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, lớp MD21.2TTH ngành Giáo dục Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số ký hiệu  2080/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  18/05/2016
Loại văn bản  Quyết định Lĩnh vực văn bản  
Nơi ban hành  Trung tâm Đào tạo Thường xuyên Loại VB:  Đi
Nơi nhận  Như Điều 4


Download: 2080.pdf ( Xem nội dung )

VĂN BẢN CÙNG LOẠI
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 2092/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2092/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.18/05/2016
2 2082/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2082/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chuyển số dư dự toán, số dư tạm ứng chi ngân sách nhà nước năm 2015 sang năm 2016.18/05/2016
3 2091/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2091/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.18/05/2016
4 2076/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2076/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học.17/05/2016
5 2045/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2045/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2016 của Phân hiêu ĐHĐN tại Kon Tum.16/05/2016
6 1193/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1193/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
7 1194/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1194/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
8 1195/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1195/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Đề thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
9 1196/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1196/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014
10 1197/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1197/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Chấm thi Hội đồng thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 Đợt 12-kỳ thi ngày 29 tháng 3 năm 201403/11/2014