DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2014

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
61 5863/ĐHĐN-TCCB Công văn 5863/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi thực tập tại Liên bang Nga
Nơi nhận:
09/10/2014
62 5863/ĐHĐN-TCCB Công văn 5863/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi thực tập tại Liên bang Nga
Nơi nhận:
09/10/2014
63 5863/ĐHĐN-TCCB Công văn 5863/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi thực tập tại Liên bang Nga
Nơi nhận:
09/10/2014
64 5864/ĐHĐN-TCCB Công văn 5864/ĐHĐN-TCCB Về việc đề nghị Bộ GD&ĐT gia hạn thời gian cho cán bộ đi học tập và nghiên cứu tại cộng hòa Pháp
Nơi nhận:
09/10/2014
65 5865/ĐHĐN-TCCB Công văn 5865/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo Tiến sĩ tại Ba Lan
Nơi nhận:
09/10/2014
66 5867/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 5867/ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về viêc thành lập Hội đồng thanh lý đề tài KH&CN cấp cơ sở do trường quản lý năm 2012 của Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận:
09/10/2014
67 5870/ĐHĐN-ĐTSĐH Công văn 5870/ĐHĐN-ĐTSĐH Về việc giải trình việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo chuyên ngành ThS, TS
Nơi nhận:
09/10/2014
68 5871/ĐHĐN-HSSV Công văn 5871/ĐHĐN-HSSV Về việc đăng ký đề tài tham luận tại hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2014
Nơi nhận:
09/10/2014
69 5872/ĐHĐN-HSSV Công văn 5872/ĐHĐN-HSSV Về việc thông báo cho thủ khoa vẫn tham dự lễ "Vinh danh Thủ khoa và tiếp sức đến trường ĐHĐN năm 2014" (trùng lịch với lễ trao giải Hoa trạng nguyên của Trường Đại học Tân Tạo)
Nơi nhận:
09/10/2014
70 5873/ĐHĐN-HSSV Công văn 5873/ĐHĐN-HSSV Về việc đề nghị trao giải thưởng Hoa Trạng nguyên cho các thủ khoa các trường thuộc ĐHĐN
Nơi nhận:
09/10/2014
71 5881/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 5881/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc thực hiện công văn số 1675/KTKĐCLGD-KĐĐH về việc cung cấp danh sách cơ sở giáo dục và CTĐT được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Nơi nhận:
10/10/2014
72 5882/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 5882/ĐHĐN-KHCNMT Về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập
Nơi nhận:
10/10/2014
73 5884/ĐHĐN-TCCB Công văn 5884/ĐHĐN-TCCB Về việc thực hiện thủ tục BHXH, BHYT và BHTN cho viên chức
Nơi nhận:
10/10/2014
74 5885/QĐ-ĐHĐN Công văn 5885/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc tạm thời không hưởng lương
Nơi nhận:
10/10/2014
75 5887/ĐHĐN Công văn 5887/ĐHĐN Về việc nâng bậc lương năm 2014
Nơi nhận:
10/10/2014
76 5888/QT-ĐHĐN Công văn 5888/QT-ĐHĐN Quy trình nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHĐN)
Nơi nhận:
10/10/2014
77 5889/ĐHĐN-ĐT Công văn 5889/ĐHĐN-ĐT Về việc xác minh bằng tốt nghiệp đại học
Nơi nhận:
10/10/2014
78 5893/ĐHĐN-TCCB Công văn 5893/ĐHĐN-TCCB Về việc báo cáo tình hình của giảng viên đi học SĐH (Tiến sĩ 2010) tại Australia
Nơi nhận:
10/10/2014
79 5894/ĐHĐN-TCCB Công văn 5894/ĐHĐN-TCCB Về việc quy định thời gian giảng dạy đối với cán bộ, chuyên viên thuộc cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận:
10/10/2014
80 5895/QĐ-ĐHĐN Công văn 5895/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi ra soát năng lực tiếng Anh cho giảng viên giảng dạy tiếng Anh và giảng viên chuyên ngành các cơ sở giáo dục đại học năm 2014
Nơi nhận:
10/10/2014
81 5933/ĐHĐN-CSVC Công văn 5933/ĐHĐN-CSVC Về việc đăng ký công tác thi công đấu nối đường dây trung thế cấp điện cho TBA Trung tâm thông tin tư liệu - ĐHĐN
Nơi nhận:
13/10/2014
82 5907/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 5907/ĐHĐN-KHCNMT Kết luận giao ban khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng quý 3 năm 2014
Nơi nhận:
13/10/2014
83 5930/ĐHĐN-ĐT Công văn 5930/ĐHĐN-ĐT Về việc đặt trạm đào tạo từ xa
Nơi nhận:
13/10/2014
84 5923/QĐ-ĐHĐN Công văn 5923/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách bổ sung học viên lớp AV21.8B2 đủ điều kiện nhập học đại học (bằng 2) khóa 21 (2014-2016), ngành ngôn ngữ Anh theo phương thức đào tạo từ xa qua mạng
Nơi nhận:
13/10/2014
85 5924/ĐHĐN-HTQT Công văn 5924/ĐHĐN-HTQT Về việc cung cấp thông tin về cơ sở vật chất phục vụ các hội nghị APEC 2017
Nơi nhận:
13/10/2014
86 5922/QĐ-ĐHĐN Công văn 5922/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách bổ sung học viên lớp AV21.7B1 đủ điều kiện nhập học đại học khóa 21 (2014-2018), ngành ngôn ngữ Anh theo phương thức đào tạo từ xa qua mạng
Nơi nhận:
13/10/2014
87 5911/ĐHĐN-HTQT Công văn 5911/ĐHĐN-HTQT Về việc lưu học sinh Lào trường ĐHNN vi phạm kỉ luật tại KTX trường CĐCN
Nơi nhận:
13/10/2014
88 5949/ĐHĐN-CSVC Công văn 5949/ĐHĐN-CSVC Về việc đăng ký công tác thi công đấu nối Đường dây trugn thế cấp điện cho TBA trung tâm thông tin tư liệu - ĐHĐN
Nơi nhận:
15/10/2014
89 5948/TTr-ĐHĐN Công văn 5948/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Cờ Thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cho tập thể và cá nhân năm học 2013 - 2014
Nơi nhận:
14/10/2014
90 5956/ĐHĐN-CSVC Công văn 5956/ĐHĐN-CSVC Về việc triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý công sản tại Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận:
15/10/2014
Tìm thấy: 779 mục   / 26 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...