DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2014

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 6097/QĐ-ĐHĐN- ĐT Công văn 6097/QĐ-ĐHĐN- ĐT Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩmđịnh chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Nơi nhận:
23/10/2014
152 6098/QĐ-ĐHĐN-ĐT Công văn 6098/QĐ-ĐHĐN-ĐT Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm đinh chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Nơi nhận:
23/10/2014
153 6113/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 6113/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2014-2015.
Nơi nhận:
24/10/2014
154 6142/ĐHĐN-KYD Công văn 6142/ĐHĐN-KYD Quyết định về việc tặng giấy khen và trao tiền thưởng khuyến khích học tập cho các học sinh TCCN ngành Điều dưỡng và ngành Dược của KhoaY Dược đạt kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc trong toàn khóa học 2012-2014.
Nơi nhận:
27/10/2014
155 6141/ĐHĐN-KYD Công văn 6141/ĐHĐN-KYD Quyết định về việc vinh danh và trao thưởng khuyến khích học tập cho các tân sinh viên ngành Y đa khoa và ngành Điều dưỡng có điểm trúng thủ khoa vào Khoa Y Dược - ĐHĐN, khóa tuyển sinh năm 2014.
Nơi nhận:
27/10/2014
156 6135/QĐ-ĐHĐN Công văn 6135/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ủy quyền cho Trưởng Khoa Giáo dục Thể chất trực thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận:
27/10/2014
157 6146/ĐHĐN-HTQT Công văn 6146/ĐHĐN-HTQT Thông báo chương trình học bổng thạc sĩ tại Ai-len
Nơi nhận:
28/10/2014
158 6144/ĐHĐN-KHTC Công văn 6144/ĐHĐN-KHTC Về việc góp ý Dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị SNCL trong lĩnh vực GDĐT.
Nơi nhận:
27/10/2014
159 6207/ĐHĐN-TCCB Công văn 6207/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho đối tượng 3.
Nơi nhận:
28/10/2014
160 6210/ĐHĐN-HTQT Công văn 6210/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị tiếp và làm việc với Đại học Kyoto và các trường Nhật Bản.
Nơi nhận:
28/10/2014
161 6307/ĐHĐN-PC Công văn 6307/ĐHĐN-PC Về việc tổ chức "Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam"
Nơi nhận:
01/11/2014
162 6211/ĐHĐN-HTQT Công văn 6211/ĐHĐN-HTQT Về việc điều động học sinh thamgia Hội thảo du học Nhật Bản tại ĐHĐN.
Nơi nhận:
28/10/2014
163 6327/ĐHĐN-TCCB Công văn 6327/ĐHĐN-TCCB Báo cáo tình hình của lớp bồi dưỡng năng lực tiếng Anh.
Nơi nhận:
28/10/2014
164 6326/ĐHĐN-CSVC Công văn 6326/ĐHĐN-CSVC Về việc ưu tiên cung cấp điện sinh hoạt.
Nơi nhận:
03/11/2014
165 6329/BC-ĐHĐN Công văn 6329/BC-ĐHĐN Báo cáo công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và cải cách hành chính năm 2014.
Nơi nhận:
03/11/2014
166 6347/ĐHĐN-TĐKT Công văn 6347/ĐHĐN-TĐKT Về việc triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2014-2015.
Nơi nhận:
04/11/2014
167 6348/ĐHĐN-TĐKT Công văn 6348/ĐHĐN-TĐKT Về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Bộ GD&ĐT
Nơi nhận:
04/11/2014
168 6466/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 6466/ĐHĐN-KHCNMT Về việc xác nhận tham gia hội đồng xét cọn giải nhất, giải nhì Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2014 dành cho sinh viên.
Nơi nhận:
04/11/2014
169 6349/ĐHĐN-VP Công văn 6349/ĐHĐN-VP Về việc đề nghị hỗ trợ tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập ĐHĐN.
Nơi nhận:
04/11/2014
170 6484/QĐ-ĐHĐN Công văn 6484/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN.
Nơi nhận:
04/11/2014
171 6521/KL-ĐHĐN Công văn 6521/KL-ĐHĐN Kết luận về công tác thư viện ĐHĐN
Nơi nhận:
06/11/2014
172 6554/TB-ĐHĐN Công văn 6554/TB-ĐHĐN Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc ĐHĐN tại cuộc họp Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập ĐHĐN
Nơi nhận:
07/11/2014
173 6525/QT-ĐHĐN Công văn 6525/QT-ĐHĐN Quy trình nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (áp dụng cho khối cơ quan vafcacs đơn vị trực thuộc ĐHĐN)
Nơi nhận:
06/11/2014
174 6524/QĐ-ĐHĐN Công văn 6524/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận:
06/11/2014
175 6486/TT-ĐHĐN Công văn 6486/TT-ĐHĐN Thỏa thuận về quan hệ phối hợp giữa Giám đốc ĐHĐN và BCH Công đoàn ĐHĐN.
Nơi nhận:
05/11/2014
176 6533/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 6533/ĐHĐN-KHCNMT V/v lịch báo cáo của các ứng viên chức danh GS.PGS đợt năm 2014.
Nơi nhận:
06/11/2014
177 6535/QĐ-ĐHĐN Công văn 6535/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v công nhận nghiên cứu sinh đủ điều kiện xét tuyển theo đề án 911.
Nơi nhận:
06/11/2014
178 6539/QĐ-ĐHĐN Công văn 6539/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập các phòng chức năng thuộc Trường Đại học Bách khoa
Nơi nhận:
06/11/2014
179 6540/QĐ-ĐHĐN Công văn 6540/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập các phòng chức năng thuộc Trường Đại học Kinh tế
Nơi nhận:
06/11/2014
180 6543/ĐHĐN-ĐT Công văn 6543/ĐHĐN-ĐT V/v báo cáo kết quả đào tạo trình độ cao đẳng, đại học theo chính sách cử tuyển, theo địa chỉ sử dụng, đối tượng 30a.
Nơi nhận:
07/11/2014
Tìm thấy: 779 mục   / 26 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...