DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2014

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 6311/QĐ-ĐHĐN Công văn 6311/QĐ-ĐHĐN Quyết định về công tác cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
122 6310/QĐ-ĐHĐN Công văn 6310/QĐ-ĐHĐN Quyết định về công tác cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
123 6309/QĐ-ĐHĐN Công văn 6309/QĐ-ĐHĐN Quyết định về công tác cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
124 6308/QĐ-ĐHĐN Công văn 6308/QĐ-ĐHĐN Quyết định về công tác cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
125 6300/QĐ-ĐHĐN Công văn 6300/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
126 6301/QĐ-ĐHĐN Công văn 6301/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
127 6299 Công văn 6299 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
128 6298/QĐ-ĐHĐN Công văn 6298/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
129 6297/QĐ-ĐHĐN Công văn 6297/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
130 6296/QĐ-ĐHĐN Công văn 6296/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
131 6295/QĐ-ĐHĐN Công văn 6295/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
132 6294/QĐ-ĐHĐN Công văn 6294/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
133 6293/QĐ-ĐHĐN Công văn 6293/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
134 6292/QĐ-ĐHĐN Công văn 6292/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
135 6263/QĐ-ĐHĐN Công văn 6263/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
136 6256/QĐ-ĐHĐN Công văn 6256/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
Nơi nhận:
01/11/2014
137 6251/ĐHĐN-KYD Công văn 6251/ĐHĐN-KYD Về việc đề nghị hỗ trợ nhân sự quản lý cho Khoa Y Dược - ĐHĐN
Nơi nhận:
30/10/2014
138 6255/QĐ-ĐHĐN Công văn 6255/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN.
Nơi nhận:
30/10/2014
139 6254/QĐ-ĐHĐN Công văn 6254/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN.
Nơi nhận:
30/10/2014
140 6253/QĐ-ĐHĐN Công văn 6253/QĐ-ĐHĐN Về việc xin ý kiến về việc đào tạo liên thông hình thức VLVH đối với người có bằng tốt nghiệp theo hình thức GDTX.
Nơi nhận:
30/10/2014
141 6027/ĐHĐN-ĐT Công văn 6027/ĐHĐN-ĐT Thông báo ý kiến kết luaanjcuar Phó Giám đốc ĐHĐN Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp giao ban công tác đào tạo ngày 01/10/2014
Nơi nhận:
17/10/2014
142 6223/QĐ-ĐHĐN Công văn 6223/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ.
Nơi nhận:
29/10/2014
143 6222/QĐ-ĐHĐN Công văn 6222/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ.
Nơi nhận:
29/10/2014
144 6224/ĐHĐN Công văn 6224/ĐHĐN Về việc báo cáo danh sách NCS bảo vệ trong tháng 9 và tháng 10/2014
Nơi nhận:
29/10/2014
145 6226/TTr-ĐHĐN Công văn 6226/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc dđề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nơi nhận:
29/10/2014
146 6290/ĐHĐN- VP Công văn 6290/ĐHĐN- VP Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ĐHĐN 5 năm qua (2010-2015) và xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của ĐHĐN 5 năm tới (2015-2020)
Nơi nhận:
01/11/2014
147 6100/ĐHĐN-ĐT Công văn 6100/ĐHĐN-ĐT Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợtxét tuyển từ ngày 29/9/2014 đến 18/10/2014 vào ĐHĐN hệ đào tạo chính quy năm 2014.
Nơi nhận:
23/10/2014
148 6103/QĐ-ĐHĐN Công văn 6103/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc quy định danh mục học phẩn phải bổ sung kiến thức để đù điều kiện theo học chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học ngành kế toán theo hình thức đào tạo từ xa.
Nơi nhận:
23/10/2014
149 6106/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 6106/ĐHĐN-KHCNMT Về việc mời thamdwj và viết bài cho hội thảo.
Nơi nhận:
23/10/2014
150 6096/QĐ-ĐHĐN-ĐT Công văn 6096/QĐ-ĐHĐN-ĐT Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ sinh học của Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
Nơi nhận:
23/10/2014
Tìm thấy: 779 mục   / 26 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...