DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2014

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 6547/ĐHĐN-TCCB Công văn 6547/ĐHĐN-TCCB V/v báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020.
Nơi nhận:
07/11/2014
182 6710/QĐ-ĐHĐN Công văn 6710/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v cho phép Trung tâm ĐTTX đào tạo ngành Quản lý nhà nước theo hình thức đào tạo từ xa.
Nơi nhận:
17/11/2014
183 6712/ĐHĐN-TĐKT Công văn 6712/ĐHĐN-TĐKT V/v đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng.
Nơi nhận:
17/11/2014
184 3889/ĐHĐN-PC Công văn 3889/ĐHĐN-PC V/v triển khai xây dựng các quy trình thực hiện công việc.
Nơi nhận:
26/11/2014
185 6905/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 6905/ĐHĐN-ĐBCLGD V/v đăng ký kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục.
Nơi nhận:
27/11/2014
186 6925/QĐ-ĐHĐN Công văn 6925/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập các khoa thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Nơi nhận:
28/11/2014
187 6951/BC-ĐHĐN Công văn 6951/BC-ĐHĐN Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các hộ nghèo và đặc biệt nghèo năm 2014.
Nơi nhận:
01/12/2014
188 6973/ĐHĐN-ĐT Công văn 6973/ĐHĐN-ĐT V/v xác định chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2015.
Nơi nhận:
02/12/2014
189 7010/QĐ-ĐHĐN Công văn 7010/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành "Quy trình ban hành văn bản cấp ĐHĐN"
Nơi nhận:
04/12/2014
190 6950/QĐ-ĐHĐN Công văn 6950/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc.
Nơi nhận:
01/12/2014
191 7145/QĐ-ĐHĐN Công văn 7145/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng đơn vị đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa" cấp ĐHĐN
Nơi nhận:
08/12/2014
192 7146/QĐ-ĐHĐN Công văn 7146/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập Đoàn Thanh tra về công tác quản lý đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Nơi nhận:
08/12/2014
193 7150/ĐHĐN-TCCB Công văn 7150/ĐHĐN-TCCB V/v góp ý Đề án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Nơi nhận:
08/12/2014
194 7142/ĐHĐN-TCCB Công văn 7142/ĐHĐN-TCCB Về việc tuyển dụng viên chức
Nơi nhận:
05/12/2014
195 7168/ĐHĐN-HSSV Công văn 7168/ĐHĐN-HSSV Về việc điều động sinh viên tham dự chương trình "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"
Nơi nhận:
09/12/2014
196 7156/QĐ-ĐHĐN Công văn 7156/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ soạn thảo Đề án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Nơi nhận:
09/12/2014
197 7182/TTr-ĐHĐN Công văn 7182/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân có quá trình cống hiển lâu dài
Nơi nhận:
10/12/2014
198 7198/ĐHĐN-TCCB Công văn 7198/ĐHĐN-TCCB Về việc triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014
Nơi nhận:
11/12/2014
199 7199/ĐHĐN-TCCB Công văn 7199/ĐHĐN-TCCB Về việc xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc
Nơi nhận:
11/12/2014
200 7355/TB-ĐHĐN Công văn 7355/TB-ĐHĐN Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp lễ, tết năm 2015
Nơi nhận:
16/12/2014
201 7211/ĐHĐN-ĐT Công văn 7211/ĐHĐN-ĐT Về việc mở lớp đào tạo liên thông đại học năm 2014
Nơi nhận:
11/12/2014
202 7132/ĐHĐN-HTQT Công văn 7132/ĐHĐN-HTQT Về việc xin phép tổ chức khóa học thực tế của sinh viên Đại học Quốc gia Úc (ANU) tại tỉnh Quảng Nam
Nơi nhận:
05/12/2014
203 7131/ĐHĐN-HTQT Công văn 7131/ĐHĐN-HTQT Về việc xin phép tổ chức khóa học thực tế của sinh viên Đại học Quốc gia Úc (ANU) tại Đà Nẵng
Nơi nhận:
05/12/2014
204 7145/QĐ-ĐHĐN Công văn 7145/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng đơn vị đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa" cấp Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận:
08/12/2014
205 7146/QĐ-ĐHĐN Công văn 7146/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra về công tác quản lý đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Nơi nhận:
08/12/2014
206 7156/QĐ-ĐHĐN Công văn 7156/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ soạn thảo Đề án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Nơi nhận:
09/12/2014
207 7324/ĐHĐN-TCCB Công văn 7324/ĐHĐN-TCCB Về việc đề nghị thay đổi cơ sở đào tạo thạc sĩ cho viên chức đang học tập tại Cộng hòa Pháp
Nơi nhận:
15/12/2014
208 7178/ĐHĐN-TCCB Công văn 7178/ĐHĐN-TCCB Về việc thông báo kết quả trúng tuyển học bổng đề án 911 năm 2014 (Đợt 2)
Nơi nhận:
10/12/2014
209 7185/QĐ-ĐHĐN Công văn 7185/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng kiểm kê tài sản lúc 0 giờ ngày 01/01/2015 của Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận:
10/12/2014
210 7196/BC-ĐHĐN Công văn 7196/BC-ĐHĐN Báo cáo kết quả tình hình giúp đỡ hộ đặc biệt nghèo từ năm 2009-2014
Nơi nhận:
11/12/2014
Tìm thấy: 779 mục   / 26 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...