DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2016

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 144/QĐ-ĐHĐN Công văn 144/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên.
Nơi nhận:
06/01/2016
152 145/QĐ-ĐHĐN Công văn 145/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian nghiên cứu ở nước ngoài.
Nơi nhận:
06/01/2016
153 146/QĐ-ĐHĐN Công văn 146/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc của giảng viên.
Nơi nhận:
06/01/2016
154 147/ĐHĐN-TCCB Công văn 147/ĐHĐN-TCCB Về việc đề nghị Đại học Huế cho phép giảng viên tiếp tục quá trình đào tạo tiến sĩ.
Nơi nhận:
06/01/2016
155 148-149/ĐHĐN-HTQT Công văn 148-149/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
06/01/2016
156 150/QĐ-ĐHĐN Công văn 150/QĐ-ĐHĐN Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi dông và dự toán xây dựng công trình sửa chữa chống thấm sơn mặt tiền nhà A Cơ quan ĐHĐN 41 Lê Duẩn.
Nơi nhận:
06/01/2016
157 151/TB-ĐHĐN Công văn 151/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản.
Nơi nhận:
06/01/2016
158 152/QĐ-ĐHĐN Công văn 152/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kế quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHKT - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học chính quy.
Nơi nhận:
06/01/2016
159 153/QĐ-ĐHĐN Công văn 153/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kế quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHKT - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học liên thông.
Nơi nhận:
06/01/2016
160 154/QĐ-ĐHĐN Công văn 154/QĐ-ĐHĐN Quyết định về điểm trúng tuyển vào ĐHĐN đợt tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy tháng 12/2015.
Nơi nhận:
07/01/2016
161 155/QĐ-ĐHĐN Công văn 155/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Nơi nhận:
07/01/2016
162 156/TB-ĐHĐN Công văn 156/TB-ĐHĐN Thông báo tổ chức xét tuyển chức danh nghề nghiệp viên chức.
Nơi nhận:
07/01/2016
163 157/ĐHĐN-TCCB Công văn 157/ĐHĐN-TCCB Về việc mở lớp bồi dưỡng NVSP đại học dành cho Giảng viên đại học, cao đẳng.
Nơi nhận:
07/01/2016
164 158/ĐHĐN-TCCB Công văn 158/ĐHĐN-TCCB Về việc mở lớp bồi dưỡng NVSP đại học dành cho Giảng viên đại học, cao đẳng.
Nơi nhận:
07/01/2016
165 159/TB-ĐHĐN Công văn 159/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
07/01/2016
166 185/BC-ĐHĐN Công văn 185/BC-ĐHĐN Báo cáo về việc thực hiện công tác đấu thầu năm 2015.
Nơi nhận:
08/01/2016
167 186/QĐ-ĐHĐN Công văn 186/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức đợt tập huấn "Chấn thương trong thể thao".
Nơi nhận:
08/01/2016
168 187-190/TB-ĐHĐN Công văn 187-190/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
Nơi nhận:
11/01/2016
169 191/QĐ-ĐHĐN Công văn 191/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Quy định thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí.
Nơi nhận:
11/01/2016
170 192/TB-ĐHĐN Công văn 192/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động ngắn hạn.
Nơi nhận:
11/01/2016
171 193/QĐ-ĐHĐN Công văn 193/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
11/01/2016
172 194/QĐ-ĐHĐN Công văn 194/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học vào ĐHĐN, kỳ thi tháng 12/2015.
Nơi nhận:
11/01/2016
173 195/QĐ-ĐHĐN Công văn 195/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học vào ĐHĐN, thuộc đối tượng thi tuyển, kỳ thi tháng 12/2015.
Nơi nhận:
11/01/2016
174 196/QĐ-ĐHĐN Công văn 196/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận trúng tuyển đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học vào ĐHĐN, kỳ thi tháng 12/2015, thuộc đối tượng miễn thi.
Nơi nhận:
11/01/2016
175 197/TB-ĐHĐN Công văn 197/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận:
11/01/2016
176 198/ĐHĐN-HTQT Công văn 198/ĐHĐN-HTQT Về việc chiêu sinh lớp tiếng Nhật.
Nơi nhận:
11/01/2016
177 199/TB-ĐHĐN Công văn 199/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
Nơi nhận:
12/01/2016
178 200/ĐHĐN-TCCB Công văn 200/ĐHĐN-TCCB Về việc xét thi đua của giảng viên không tham gia khảo sát năng lực tiếng Anh.
Nơi nhận:
12/01/2016
179 201/ĐHĐN-TCCB Công văn 201/ĐHĐN-TCCB Về việc giải quyết đơn xin nghỉ việc của viên chức.
Nơi nhận:
12/01/2016
180 202/QĐ-ĐHĐN Công văn 202/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cán bộ đi làm trợ lý nghiên cứu tại nước ngoài.
Nơi nhận:
12/01/2016
Tìm thấy: 1261 mục   / 43 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...