DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2016

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
241 270/QĐ-ĐHĐN Công văn 270/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi thêm 1/2 tháng lương nhân dịp Tết Nguyên Đán Thân năm 2016.
Nơi nhận:
18/01/2016
242 271/QĐ-ĐHĐN Công văn 271/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi thêm tháng lương nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 cho CBVC thuộc Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
18/01/2016
243 272/QĐ-ĐHĐN Công văn 272/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi suất phụ cấp phúc lợi Nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016.
Nơi nhận:
18/01/2016
244 273/QĐ-ĐHĐN Công văn 273/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi suất phụ cấp phúc lợi nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 cho CBVC thuộc Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
18/01/2016
245 274/QĐ-ĐHĐN Công văn 274/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
18/01/2016
246 275-278/QĐ-ĐHĐN Công văn 275-278/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương việc chức.
Nơi nhận:
18/01/2016
247 279/ĐHĐN-CSVC Công văn 279/ĐHĐN-CSVC Về việc giải tỏa bảo lãnh tiền tạm ứng.
Nơi nhận:
18/01/2016
248 280/TB-ĐHĐN Công văn 280/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
18/01/2016
249 281/QĐ-ĐHĐN Công văn 281/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
18/01/2016
250 282/QĐ-ĐHĐN Công văn 282/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài.
Nơi nhận:
18/01/2016
251 283/ĐHĐN-TCCB Công văn 283/ĐHĐN-TCCB Về việc cho phép giảng viên thay đổi chuyên ngành đào tạo.
Nơi nhận:
18/01/2016
252 284/QĐ-ĐHĐN Công văn 284/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho sinh viên.
Nơi nhận:
18/01/2016
253 614/QĐ-ĐHĐN Công văn 614/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
29/01/2016
254 615/QĐ-ĐHĐN Công văn 615/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.
Nơi nhận:
29/01/2016
255 616/ĐHĐN-TCCB Công văn 616/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Úc.
Nơi nhận:
29/01/2016
256 617/QĐ-ĐHĐN Công văn 617/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.
Nơi nhận:
29/01/2016
257 618/TTr-ĐHĐN Công văn 618/TTr-ĐHĐN Tờ trình đề nghị cho phép tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ ứng dụng tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon tum.
Nơi nhận:
29/01/2016
258 619/QĐ-ĐHĐN Công văn 619/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
29/01/2016
259 620/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 620/ĐHĐN-KHCNMT Về việc phối hợp tiếp nhận sinh viên dự án EMMA thực tập tại ĐHĐN.
Nơi nhận:
29/01/2016
260 621/QĐ-ĐHĐN Công văn 621/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2011 và 2013 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
29/01/2016
261 622/TTr-ĐHĐN Công văn 622/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (phần hạ tầng kỹ thuật) Trường ĐHSP và Khu KTX thuộc dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn II (2006-2010) để bố trí Trường CĐCNTT và Khoa Y Dược ĐHĐN.
Nơi nhận:
29/01/2016
262 623/ĐHĐN-ĐT Công văn 623/ĐHĐN-ĐT Về việc báo cáo thống kê năm học 2015-2016 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.
Nơi nhận:
29/01/2016
263 285/ĐHĐN-HSSV Công văn 285/ĐHĐN-HSSV Về việc phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố và ĐHĐN triển khai Thông tư số 06/2015/BCA-BGDĐT.
Nơi nhận:
18/01/2016
264 286/QĐ-ĐHĐN Công văn 286/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị camera quan sát.
Nơi nhận:
18/01/2016
265 287-303/QĐ-ĐHĐN Công văn 287-303/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chuyển và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức.
Nơi nhận:
19/01/2016
266 304/QĐ-ĐHĐN Công văn 304/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2011 và 2013 hình thức đào tạo học từ xa, thi tại Trung tâm GDTX Chu Văn An - Tp,.HCM.
Nơi nhận:
19/01/2016
267 305/ĐHĐN-VP Công văn 305/ĐHĐN-VP Về việc tiếp tục chức vụ công tác quản lý của nhiệm kỳ 2010-2015.
Nơi nhận:
19/01/2016
268 306/TB-ĐHĐN Công văn 306/TB-ĐHĐN Thông báo mức thu học phí hệ đào tạo tử xa học kỳ II năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
19/01/2016
269 307/QĐ-ĐHĐN Công văn 307/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng hủy hồ sơ tuyển sinh.
Nơi nhận:
19/01/2016
270 307/QĐ-ĐHĐN Công văn 307/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng hủy hồ sơ tuyển sinh.
Nơi nhận:
19/01/2016
Tìm thấy: 1261 mục   / 43 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...