DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 1445-1446/ĐHĐN-HTQT Công văn 1445-1446/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
17/05/2019
182 1454/TB-ĐHĐNThông báo 1454/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2019.
Nơi nhận: Các CSĐT xét học bạ; VĂn phòng, Ban KHTC.
17/05/2019
183 1452/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1452/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc: Phạm Thị Quỳnh Dao.
Nơi nhận: Như Điều 3.
17/05/2019
184 1428-1432/ĐHĐN-HTQT Công văn 1428-1432/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
17/05/2019
185 1415-1419/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1415-1419/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức đi học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung): Nguyễn Thị Thủy, Võ Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Công Phương, Hoàng Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Anh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/05/2019
186 1393/TB-ĐHĐNThông báo 1393/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
15/05/2019
187 1391/ĐHĐN-TCCB Công văn 1391/ĐHĐN-TCCB Về việc chế đội bồi dưỡng hiện vật, phụ cấp độc hại cho viên chức từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2019.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc Cơ quan ĐHĐN.
15/05/2019
188 1390/ĐHĐN-KHTC Công văn 1390/ĐHĐN-KHTC Về việc đề xuất mức thu học phí và báo cáo các mức thu dịch vụ năm học 2019-2020.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
15/05/2019
189 1387/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1387/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở ĐHĐN năm 2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/05/2019
190 1386/TB-ĐHĐNThông báo 1386/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
15/05/2019
191 1385/TB-ĐHĐNThông báo 1385/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp - khóa 09.
Nơi nhận: Các CSGDĐH&TCCN.
15/05/2019
192 1382/ĐHĐN-HTQT Công văn 1382/ĐHĐN-HTQT Về việc góp ý Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trao tặng chức danh Giáo sư danh dự của ĐHĐN.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
14/05/2019
193 1381/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1381/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài (giai đoạn 2): Bùi Trung Hiệp.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/05/2019
194 1374-1375/TB-ĐHĐNThông báo 1374-1375/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Tràn Thị Ngọc Vỹ, Hồ Hồng Quyên.
Nơi nhận: Trường ĐHKT, Trường ĐHBK.
14/05/2019
195 1357-1363/ĐHĐN-TCCB Công văn 1357-1363/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn: Đinh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Bảo Trâm, Trần Thị Ngọc Phương, Huỳnh Hữu Hiền, Nguyễn Hải Triều Anh, Đoàn Việt Lê, Huỳnh Trung Mạnh.
Nơi nhận: Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Trường ĐHSPKT, Trường ĐHBK.
13/05/2019
196 1356/ĐHĐN-ĐTQT Công văn 1356/ĐHĐN-ĐTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
13/05/2019
197 1355/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 1355/ĐHĐN-PCTĐ Về việc đề cử xét trao tặng Giải hưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc; Chi hội Nữ trí thức ĐHĐN.
13/05/2019
198 1350/ĐHĐN-CSVC Công văn 1350/ĐHĐN-CSVC Về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị Trung tâm Y Khoa.
Nơi nhận: giám đốc Trung tâm Y khoa - ĐHĐN.
10/05/2019
199 1347/ĐHĐN-HTQT Công văn 1347/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
10/05/2019
200 1333/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1333/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ: Hoàng Thị Mai Sa.
Nơi nhận: Nư Điều 3.
09/05/2019
201 1328/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1328/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thuyên chuyển công tác viên chức: Tôn Nữ Trà Mi.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/05/2019
202 1321/ĐHĐN-HSSV Công văn 1321/ĐHĐN-HSSV Về việc triển khai Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
09/05/2019
203 1325/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1325/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ĐHĐN, nhiệm kỳ 2018-2023.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/05/2019
204 1318/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1318/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Bùi Thị Thu Hà.
Nơi nhận: Như Điều 3.
08/05/2019
205 1315-1316/ĐHĐN-HTQT Công văn 1315-1316/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
08/05/2019
206 1311/TB-ĐHĐNThông báo 1311/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Trần Ngô Nha Trang.
Nơi nhận:
07/05/2019
207 1310/QĐ-ĐHĐNQuy chế 1310/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cấp chứng nhận đào tạo liên tục cho học viên tham dự Hội thảo chuyên đề "Những vấn đề thiết yếu trong nha khoa thẩm mỹ" năm 2019.
Nơi nhận: Như Điều 2.
07/05/2019
208 1308/ĐHĐN-HTQT Công văn 1308/ĐHĐN-HTQT Về việc đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế về Quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Quy Nhơn.
Nơi nhận: Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.
07/05/2019
209 1307/ĐHĐN-HTQT Công văn 1307/ĐHĐN-HTQT Về việc mời tham dự Hội thảo quốc tế và Lễ kí kết & công bố thành lập Mạng lưới quản trị nguồn nhân lực ở các trường đại học Đông Nam Á.
Nơi nhận: Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.
07/05/2019
210 1312/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1312/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng APEC về đổi mới, nghiên cứu và giáo dục (ASPIRE 2019).
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
07/05/2019
Tìm thấy: 8566 mục   / 286 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...