DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 2551/TB-ĐHĐNThông báo 2551/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Nguyễn Thị Thu Hiền.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
24/07/2018
182 2532-2534/ĐHĐN-HTQT Công văn 2532-2534/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
23/07/2018
183 2539/TB-ĐHĐNThông báo 2539/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hoàng Thế Hải.
Nơi nhận: Trường ĐHSP.
23/07/2018
184 2538/TB-ĐHĐNThông báo 2538/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Nguyễn Thị Kim Ngọc.
Nơi nhận: Trường CĐCNTT.
23/07/2018
185 2537/TB-ĐHĐNThông báo 2537/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Hà Lê Như Thảo.
Nơi nhận: Trường CĐCNTT.
23/07/2018
186 2527/TB-ĐHĐNThông báo 2527/TB-ĐHĐN Thông báo về việc đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo định dạng Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt 2 năm 2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các CSLK đào tạo trình độ SĐH; Ban TCCB; Ban KHTC.
20/07/2018
187 2467/TB-ĐHĐNThông báo 2467/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo từ xa tại Quảng Bình.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
16/07/2018
188 2372-2374/ĐHĐN-HTQT Công văn 2372-2374/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
16/07/2018
189 2391/ĐHĐN-HTQT Công văn 2391/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
16/07/2018
190 2476/TB-ĐHĐNThông báo 2476/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo từ xa tại Khánh Hòa.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
16/07/2018
191 2475/TB-ĐHĐNThông báo 2475/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo từ xa tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
16/07/2018
192 2474/TB-ĐHĐNThông báo 2474/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo từ xa tại Gia Lai.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
16/07/2018
193 2473/TB-ĐHĐNThông báo 2473/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
16/07/2018
194 2472/TB-ĐHĐNThông báo 2472/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo từ xa tại Quảng Ngãi.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
16/07/2018
195 2470/TB-ĐHĐNThông báo 2470/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
16/07/2018
196 2469/TB-ĐHĐNThông báo 2469/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo từ xa tại Quảng Trị.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
16/07/2018
197 2468/TB-ĐHĐNThông báo 2468/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo từ xa tại Quảng Trị.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
16/07/2018
198 2466/TB-ĐHĐNThông báo 2466/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo từ xa tại Hà Nội.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
16/07/2018
199 2465/TB-ĐHĐNThông báo 2465/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức đào tạo từ xa tại Thái Nguyên.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
16/07/2018
200 2471/TB-ĐHĐNThông báo 2471/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
16/07/2018
201 2363/ĐHĐN-TCCB Công văn 2363/ĐHĐN-TCCB Về việc tổ chức gặp mặt CCVC và NLĐ nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
13/07/2018
202 2332/ĐHĐN-VP Công văn 2332/ĐHĐN-VP Về việc góp ý dự thảo Quy định văn hóa công sở Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Chánh các VP; Trưởng các Ban; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
10/07/2018
203 2331/TB-ĐHĐNThông báo 2331/TB-ĐHĐN Thông báo về việc điều chỉnh lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
10/07/2018
204 2330/QĐ-ĐHĐNQuy chế 2330/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Thái Ngọc Anh Tuấn.
Nơi nhận: Như Điều 3.
09/07/2018
205 2280/TB-ĐHĐNThông báo 2280/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 theo hình thức từ xa tại Đà Nẵng.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
09/07/2018
206 2324/TB-ĐHĐNThông báo 2324/TB-ĐHĐN Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Y sinh quốc tế lần thứ 4 "Y sinh ở Thế kỉ 21: Góc nhìn từ Châu Á".
Nơi nhận: Tổ chức về y sinh tòn quốc; Đang báo; website.
09/07/2018
207 2274/TB-ĐHĐNThông báo 2274/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển cao học đợt 2 năm 2018 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các cơ sở đào tạo SĐH, Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT.
06/07/2018
208 2275/TB-ĐHĐNQuyết định 2275/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 khóa 38.
Nơi nhận: Vụ GDĐH - Bộ GD&ĐT; Các Cơ sở giáo đào tạo SĐH; Viện Nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT; Các CSGDĐH thành viên.
06/07/2018
209 2276/KH-ĐHĐNKế hoạch 2276/KH-ĐHĐN Kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 tại các cơ sở liên kết.
Nơi nhận: CÁc CSGDĐH thành viên thuộc ĐHĐN; Các cơ sở đào tạo SĐH, Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT.
06/07/2018
210 2260/TB-ĐHĐNThông báo 2260/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Võ Hoàng Diễm Trinh.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
05/07/2018
Tìm thấy: 7779 mục   / 260 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...