DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2015

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
31 4899/QĐ-ĐHĐN Công văn 4899/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ hỗ trợ Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Trường ĐHSP-ĐHĐN.
Nơi nhận:
17/09/2015
32 4900/QĐ-ĐHĐN Công văn 4900/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng Trường ĐHKT - ĐHĐN.
Nơi nhận:
17/09/2015
33 4901/ĐHĐN-ĐT Công văn 4901/ĐHĐN-ĐT Về việc điều chỉnh chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh liên thông chính quy năm 2015.
Nơi nhận:
17/09/2015
34 4902/ĐHĐN-TCCB Công văn 4902/ĐHĐN-TCCB Về việc kiểm tra công tác tổ chức tuyển dụng Trường ĐHSP.
Nơi nhận:
18/09/2015
35 4903/ThTr-CQĐHĐN Công văn 4903/ThTr-CQĐHĐN Thông tri triệu tập tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ,công chức, viên chức Cơ quan ĐHĐN năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
18/09/2015
36 4904/TB-ĐHĐN Công văn 4904/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
18/09/2015
37 4905/QĐ-ĐHĐN Công văn 4905/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách học viên lớp LH22.1B2 đại học khóa 22 (2015-2017), ngành Luật đủ điều kiện nhập học (bổ sung) hình thức đào tạo học từ xa trực tiếp.
Nơi nhận:
18/09/2015
38 4906/QĐ-ĐHĐN Công văn 4906/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả đạt yêu cầu khóa học và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Kế toán trưởng đơn vị Kế toán Nhà nước tại Trung tâm ĐTTX - ĐHĐN.
Nơi nhận:
18/09/2015
39 4907/TTr-ĐHĐN Công văn 4907/TTr-ĐHĐN Tờ trinh về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.
Nơi nhận:
18/09/2015
40 4908/ĐHĐN-HTQT Công văn 4908/ĐHĐN-HTQT Về việc hủy thẻ tạm trú của người nước ngoài.
Nơi nhận:
18/09/2015
41 4909/ĐHĐN-HTQT Công văn 4909/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
18/09/2015
42 4910/ĐHĐN-HTQT Công văn 4910/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
18/09/2015
43 4911/QĐ-ĐHĐN Công văn 4911/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sự.
Nơi nhận:
18/09/2015
44 4912/QĐ-ĐHĐN Công văn 4912/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sự.
Nơi nhận:
18/09/2015
45 4913/QĐ-ĐHĐN Công văn 4913/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức.
Nơi nhận:
18/09/2015
46 4914/ĐHĐN-TCCB Công văn 4914/ĐHĐN-TCCB Về việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
Nơi nhận:
18/09/2015
47 4915/TTr-ĐHĐN Công văn 4915/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc xin phê duyệt chủ trương lập Dự án đầu tư và nâng cấp Hệ thống th viện của Trung tâm Thông tin Học liệu và các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận:
18/09/2015
48 4916/ĐHĐN-HSSV Công văn 4916/ĐHĐN-HSSV Chương trình công tác HSSV trọng tâm năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
21/09/2015
49 4917/ĐHĐN-HTQT Công văn 4917/ĐHĐN-HTQT Về việc hủy thời hạn thị thực của người nước ngoài.
Nơi nhận:
21/09/2015
50 4918/ĐHĐN-HSSV Công văn 4918/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sịnh viên năm thứ nhất nhận học bổng Kumho Asiana lần thứ 9 năm 2015.
Nơi nhận:
21/09/2015
51 4919/QĐ-ĐHĐN Công văn 4919/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
21/09/2015
52 4920/QĐ-ĐHĐN Công văn 4920/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
21/09/2015
53 4921/TB-ĐHĐN Công văn 4921/TB-ĐHĐN Thông báo về việc điều chỉnh thời gian khảo sát năng lực tiếng Anh cho giảng viên.
Nơi nhận:
21/09/2015
54 4922/QĐ-ĐHĐN Công văn 4922/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Nơi nhận:
21/09/2015
55 4923/ĐHĐN-TCCB Công văn 4923/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ theo diện Hiệp định tại Liên bang Nga.
Nơi nhận:
21/09/2015
56 4924/ĐHĐN-TCCB Công văn 4924/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ dự tuyển Nghiên cứu sinh trong nước.
Nơi nhận:
21/09/2015
57 4925/ĐHĐN-TCCB Công văn 4925/ĐHĐN-TCCB Về việc tuyển dụng viên chức.
Nơi nhận:
21/09/2015
58 4926/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 4926/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 về xây dựng và kiểm định chất lượng CTĐT.
Nơi nhận:
21/09/2015
59 4927/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 4927/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc trả lời công văn số 1182/KTKĐCLGD-VB về cung cấp thông tin các chương trình LKĐT của ĐHĐN.
Nơi nhận:
21/09/2015
60 4928/ĐHĐN-HTQT Công văn 4928/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
21/09/2015
Tìm thấy: 4311 mục   / 144 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...