DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2015

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 5113/QĐ-ĐHĐN Công văn 5113/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho sinh viên.
Nơi nhận:
01/10/2015
182 5114/QĐ-ĐHĐN Công văn 5114/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đại học bằng 2 hệ vừa làm vừa học vào ĐHĐN năm 2015.
Nơi nhận:
01/10/2015
183 5115/TB-ĐHĐN Công văn 5115/TB-ĐHĐN Thông báo về thời gian hết hạn đào tạo các lớp cao học khóa 26, 27, 28, 29.
Nơi nhận:
01/10/2015
184 5116/ĐHĐN-TCCB Công văn 5116/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi học tập tại nước ngoài đã quá hạn.
Nơi nhận:
02/10/2015
185 5117/ĐHĐN-TCCB Công văn 5117/ĐHĐN-TCCB Về việc nâng bậc lương năm 2015.
Nơi nhận:
02/10/2015
186 5118/QĐ-ĐHĐN Công văn 5118/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2014-2019.
Nơi nhận:
02/10/2015
187 5119/QĐ-ĐHĐN Công văn 5119/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2014-2019.
Nơi nhận:
02/10/2015
188 5120/QĐ-ĐHĐN Công văn 5120/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2014-2019.
Nơi nhận:
02/10/2015
189 5121/QĐ-ĐHĐN Công văn 5121/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển vào ĐHĐN hệ chính quy năm 2015, diện xét tuyển thẳng.
Nơi nhận:
02/10/2015
190 5122/ĐHĐN-HTQT Công văn 5122/ĐHĐN-HTQT Về việc cung cấp thông tin về hợp tác giáo dục - đào tạo với Ý.
Nơi nhận:
02/10/2015
191 5123/QĐ-ĐHĐN Công văn 5123/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
02/10/2015
192 5124/ĐHĐN-TCCB Công văn 5124/ĐHĐN-TCCB Về việc tiếp nhận viên chức.
Nơi nhận:
02/10/2015
193 5125/TB-ĐHĐN Công văn 5125/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.
Nơi nhận:
02/10/2015
194 5126/QĐ-ĐHĐN Công văn 5126/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập phòng chức năng thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng - ĐHĐN.
Nơi nhận:
02/10/2015
195 5127/QĐ-ĐHĐN Công văn 5127/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp thuộc Trường ĐHNN - ĐHĐN.
Nơi nhận:
02/10/2015
196 5128/QĐ-ĐHĐN Công văn 5128/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau Tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
02/10/2015
197 5129/QĐ-ĐHĐN Công văn 5129/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách học viên lớp LH22.1QTR đủ điều kiện nhập học (bổ sung) đại học khóa 22 (2015-2019) ngành Luật hình thức đào tạo học từ xa tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng trị.
Nơi nhận:
02/10/2015
198 5130/QĐ-ĐHĐN Công văn 5130/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
02/10/2015
199 5131/QĐ-ĐHĐN Công văn 5131/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
02/10/2015
200 5132/ĐHĐN-HTQT Công văn 5132/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
02/10/2015
201 5133/QĐ-ĐHĐN Công văn 5133/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách học viên bổ sung lớp AX22.8B2 đủ điều kiện nhập học đại học (bằng 2) khóa 22 (2015-2017), ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức đào tạo trực tuyến.
Nơi nhận:
02/10/2015
202 5134/GUQ-ĐHĐN Công văn 5134/GUQ-ĐHĐN Giấy ủy quyền.
Nơi nhận:
02/10/2015
203 5135/QĐ-ĐHĐN Công văn 5135/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định điểm trúng tuyển vào Trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính quy năm 2015, đợt 1 ngành Điều dưỡng và ngành Dược tại Khoa Y Dược.
Nơi nhận:
02/10/2015
204 5136-5143/QĐ-ĐHĐN Công văn 5136-5143/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
02/10/2015
205 5144/TB-ĐHĐN Công văn 5144/TB-ĐHĐN Thông báo về việc đế tuổi nghỉ hưu của viên chức.
Nơi nhận:
05/10/2015
206 5144/TB-ĐHĐN Công văn 5144/TB-ĐHĐN Thông báo về việc đế tuổi nghỉ hưu của viên chức.
Nơi nhận:
05/10/2015
207 5145/QĐ-ĐHĐN Công văn 5145/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều động viên chức.
Nơi nhận:
05/10/2015
208 5146/QĐ-ĐHĐN Công văn 5146/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ công tác để giúp các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Nơi nhận:
05/10/2015
209 5147/QĐ-ĐHĐN Công văn 5147/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sự.
Nơi nhận:
05/10/2015
210 5148/QĐ-ĐHĐN Công văn 5148/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả suất bồi dưỡng hiện vật, phụ cấp độc hại cho viên chức.
Nơi nhận:
05/10/2015
Tìm thấy: 4311 mục   / 144 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...