DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2015

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
91 4968/QĐ-ĐHĐN Công văn 4968/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
Nơi nhận:
22/09/2015
92 4969/QĐ-ĐHĐN Công văn 4969/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
Nơi nhận:
22/09/2015
93 4970/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 4970/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thành viên kiểm định chất lượng CSGD và CTTĐ.
Nơi nhận:
23/09/2015
94 4971/ĐHĐN-HTQT Công văn 4971/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận:
23/09/2015
95 4972/ĐHĐN-HTQT Công văn 4972/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức buổi nói chuyện của diễn giả Hoa Kỳ.
Nơi nhận:
23/09/2015
96 4973/ĐHĐN-CSVC Công văn 4973/ĐHĐN-CSVC Về việc góp ý Dự thảo Quy định về thực hiện công tác đầu tư cơ sở vật chất tại ĐHĐN.
Nơi nhận:
23/09/2015
97 4974/ĐHĐN-HTQT Công văn 4974/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
23/09/2015
98 4976/QĐ-ĐHĐN Công văn 4976/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
24/09/2015
99 4977/QĐ-ĐHĐN Công văn 4977/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
24/09/2015
100 4978/ĐHĐN-KHTC Công văn 4978/ĐHĐN-KHTC Về việc thu lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 qua đường bưu điện.
Nơi nhận:
24/09/2015
101 4979/TB-ĐHĐN Công văn 4979/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
24/09/2015
102 4980/ĐHĐN-TCCB Công văn 4980/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo đề án 911 năm 2014 tại Nhật Bản.
Nơi nhận:
24/09/2015
103 4981/QĐ-ĐHĐN Công văn 4981/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ (giai đoạn 7).
Nơi nhận:
24/09/2015
104 4982/QĐ-ĐHĐN Công văn 4982/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 vào ĐHĐN hệ chính quy năm 2015.
Nơi nhận:
24/09/2015
105 4983/ĐHĐN-HTQT Công văn 4983/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức buổi giới thiệu học bổng Chevening.
Nơi nhận:
24/09/2015
106 4984/ĐHĐN-TCCB Công văn 4984/ĐHĐN-TCCB Thông báo kiểm tra thông tin cá nhân trước khi nghỉ hưu.
Nơi nhận:
24/09/2015
107 4985/ĐHĐN-HTQT Công văn 4985/ĐHĐN-HTQT Về việc điều động sinh viên tham gia buổi nói chuyện của đại diện Đại sứ quán Nhật Bản.
Nơi nhận:
24/09/2015
108 4986/ĐHĐN-HTQT Công văn 4986/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị mượn cờ 02 nước Việt Nam và Nhật Bản phục vụ Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Nhật Bản.
Nơi nhận:
24/09/2015
109 4987/ĐHĐN-HSSV Công văn 4987/ĐHĐN-HSSV Về việc đề nghị được tạm ứng kinh phí để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự, ATGT trong HSSV năm 2015.
Nơi nhận:
24/09/2015
110 4988/QĐ-ĐHĐN Công văn 4988/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
25/09/2015
111 4989/QĐ-ĐHĐN Công văn 4989/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
24/09/2015
112 4990/QĐ-ĐHĐN Công văn 4990/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách học viên lớp LH22.B2 đại học khóa 22 (2015-2017), ngành Luật đủ điều kiện nhập học (bổ sung) hình thức đào tạo học từ xa trực tuyến.
Nơi nhận:
24/09/2015
113 4991-5010/QĐ-ĐHĐN Công văn 4991-5010/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
24/09/2015
114 5011/QĐ-ĐHĐN Công văn 5011/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ.
Nơi nhận:
25/09/2015
115 5012/QĐ-ĐHĐN Công văn 5012/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Chủ nhiệm đề tài KHCN cấp thành phố Đà Nẵng năm 2015.
Nơi nhận:
25/09/2015
116 5013/BC-CQĐHĐN Công văn 5013/BC-CQĐHĐN Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014-2015 & Phương hướng hoạt động năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
25/09/2015
117 5014/GƯTĐ-CQĐHĐN Công văn 5014/GƯTĐ-CQĐHĐN Bản ký kết giao ước thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CBCCVC năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
25/09/2015
118 5015/NQ-CQĐHĐN Công văn 5015/NQ-CQĐHĐN Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CBVC Cơ quan ĐHĐN năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
25/09/2015
119 5016/ĐHĐN-CSVC Công văn 5016/ĐHĐN-CSVC Về việc xin tạm dừng thẩm định Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận:
25/09/2015
120 5017/ĐHĐN-CSVC Công văn 5017/ĐHĐN-CSVC Về việc xin chủ trương điều chỉnh Dự án xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum giai đoạn I (2009-2015)
Nơi nhận:
25/09/2015
Tìm thấy: 4311 mục   / 144 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...