DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2015

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 5035/QĐ-ĐHĐN Công văn 5035/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách học viên lớp LH22.1B1 đại học khóa 22 (2015-2019), ngành Luật đủ điều kiện nhập học (bổ sung) hình thức đào tạo học từ xa trực tuyến.
Nơi nhận:
29/09/2015
152 5056/QĐ-ĐHĐN Công văn 5056/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường.
Nơi nhận:
29/09/2015
153 5057-5085/QĐ-ĐHĐN Công văn 5057-5085/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
29/09/2015
154 5086/TB-ĐHĐN Công văn 5086/TB-ĐHĐN Thông báo kết luận tại cuộc họp chuẩn bị công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHĐN.
Nơi nhận:
30/09/2015
155 5087/QĐ-ĐHĐN Công văn 5087/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sự.
Nơi nhận:
30/09/2015
156 5088/ĐHĐN-TCCB Công văn 5088/ĐHĐN-TCCB Về việc điều động viên chức.
Nơi nhận:
30/09/2015
157 5089/QĐ-ĐHĐN Công văn 5089/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, viên chức.
Nơi nhận:
30/09/2015
158 5090/TB-ĐHĐN Công văn 5090/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cwrcans bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
30/09/2015
159 5091/QĐ-ĐHĐN Công văn 5091/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
30/09/2015
160 5092/TTr-ĐHĐN Công văn 5092/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung dự án "Nâng cấp Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN đạt tiểu chuẩn quốc tế".
Nơi nhận:
30/09/2015
161 5093/TTr-ĐHĐN Công văn 5093/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc xin cấp phép đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp.
Nơi nhận:
30/09/2015
162 5094/QĐ-ĐHĐN Công văn 5094/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách học viên bổ sung lớp AX.7B1 đủ điều kiện nhập học đại học khóa 22 (2015-2019), ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức đào tạo trực tuyến.
Nơi nhận:
30/09/2015
163 5095/QĐ-ĐHĐN Công văn 5095/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách học viên bổ sung lớp AX.8B2 đủ điều kiện nhập học đại học (bằng 2) khóa 22 (2015-2017), ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức đào tạo trực tuyến.
Nơi nhận:
30/09/2015
164 5096/QĐ-ĐHĐN Công văn 5096/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ để hưởng chế độ hưu trí.
Nơi nhận:
30/09/2015
165 5097/ĐHĐN-ĐT Công văn 5097/ĐHĐN-ĐT Về việc thay đổi ngày thi tuyển sinh VLVH và liên thông VLVH tháng 10/2015.
Nơi nhận:
30/09/2015
166 5098/ĐHĐN-KHTC Công văn 5098/ĐHĐN-KHTC Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Nơi nhận:
30/09/2015
167 5099/TB-ĐHĐN Công văn 5099/TB-ĐHĐN Thông báo mức tạm thu học phí heejchinhs quy học kỳ I năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
30/09/2015
168 5100/QĐ-ĐHĐN Công văn 5100/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận trúng tuyển "Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) năm 2015 liên kết giữa ĐHĐN, Đại học Sunderland (Vương Quốc Anh) và Trường Đại học Quốc tế TEG (Singapore)-Đợt 2.
Nơi nhận:
01/10/2015
169 5101/QĐ-ĐHĐN Công văn 5101/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm Phát triển Phần mềm - ĐHĐN.
Nơi nhận:
01/10/2015
170 5102/QĐ-ĐHĐN Công văn 5102/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập tiểu ban coi thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm Phát triển Phần mềm - ĐHĐN.
Nơi nhận:
01/10/2015
171 5103/QĐ-ĐHĐN Công văn 5103/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ban ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm Phát triển Phần mềm-ĐHĐN.
Nơi nhận:
01/10/2015
172 5104/ĐHĐN-TCCB Công văn 5104/ĐHĐN-TCCB Về việc chốt sổ BHXH cho viên chức.
Nơi nhận:
01/10/2015
173 5105/QĐ-ĐHĐN Công văn 5105/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường.
Nơi nhận:
01/10/2015
174 5106/QĐ-ĐHĐN Công văn 5106/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ĐHĐN hệ chính quy năm 2015.
Nơi nhận:
01/10/2015
175 5107/QĐ-ĐHĐN Công văn 5107/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả thi ngoại ngữ chuẩn B1 đợt 20.
Nơi nhận:
01/10/2015
176 5108/QĐ-ĐHĐN Công văn 5108/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên trúng tuyển kỳ thi ngoại ngữ chuẩn B1 đợt 20.
Nơi nhận:
01/10/2015
177 5109/ĐHĐN-LT Công văn 5109/ĐHĐN-LT Về việc vận động CBVC, NLĐ hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2015.
Nơi nhận:
01/10/2015
178 5110/QĐ-ĐHĐN Công văn 5110/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ.
Nơi nhận:
01/10/2015
179 5111/QĐ-ĐHĐN Công văn 5111/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
01/10/2015
180 5112/QĐ-ĐHĐN Công văn 5112/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép lưu học sinh nước ngoài Trường ĐHNN được chuyển đổi ngành học.
Nơi nhận:
01/10/2015
Tìm thấy: 4311 mục   / 144 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...