THÔNG BÁO

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
271 1148/TB-ĐHĐNThông báo 1148/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động: Hoàng Ngọc Minh Hiếu.
Nơi nhận: Ban KHTC.
11/04/2018
272 1138/TB-ĐHĐNThông báo 1138/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Nguyễn Thị Mỹ Linh.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
10/04/2018
273 1126/TB-ĐHĐNThông báo 1126/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
09/04/2018
274 1117/TB-ĐHĐNThông báo 1117/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phạm Tiến Binh.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
06/04/2018
275 1091/TB-ĐHĐNThông báo 1091/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng
Nơi nhận: Các trường Mầm non, Tiểu học Đà Nẵng.
05/04/2018
276 1066/TB-ĐHĐNThông báo 1066/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Nguyễn Thị Trinh Lương.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
04/04/2018
277 1074/TB-ĐHĐNThông báo 1074/TB-ĐHĐN Thông báo về quy định mức thu hoạt động tuyển sinh chính quy năm 2018.
Nơi nhận: Ban ĐT; Hội đồng TSCQ 2018.
04/04/2018
278 1073/TB-ĐHĐNThông báo 1073/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018- khóa 37.
Nơi nhận: Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT; Trường ĐHBK; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
04/04/2018
279 1071/TB-ĐHĐNThông báo 1071/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học 1 năm 2018 - Khóa 37.
Nơi nhận: Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐTl Trường ĐHBK; Trường Đại học KT-CN Cần Thơ.
04/04/2018
280 1036/TB-ĐHĐNThông báo 1036/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Ngô Minh Hoàng.
Nơi nhận: Ban KHTC.
03/04/2018
281 1031-1032/TB-ĐHĐNThông báo 1031-1032/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Trần Thị Thủy, Trương Phạm Ngọc Quyên.
Nơi nhận: Ban Thanh tra.
02/04/2018
282 969/TB-ĐHĐNThông báo 969/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Phan Hoàng Nam.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
27/03/2018
283 962/QDd-ĐHĐNThông báo 962/QDd-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Nguyễn Thị Thu Hằng.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
26/03/2018
284 956/TB-ĐHĐNThông báo 956/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
26/03/2018
285 947/TB-ĐHĐNThông báo 947/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 25 hình thức dào tạo học từ xa.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
23/03/2018
286 946/TB-ĐHĐNThông báo 946/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa theo hình thức đào tạo từ xa tại Khánh Hòa.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
22/03/2018
287 917/TB-ĐHĐNThông báo 917/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần
Nơi nhận: Các đơn vị.
20/03/2018
288 901-910/TB-ĐHĐNThông báo 901-910/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Hàn Như Thiện, Nguyễn Hoàng Long, Trương Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thương, Đỗ Hoàng Hải, Nguyễn Thị Ngân, Trần Quốc Hùng, Trịnh Hồng Vi, Châu Thị Ngọc Tuyết.
Nơi nhận: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum,
20/03/2018
289 914/TB-ĐHĐNThông báo 914/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - khóa 37.
Nơi nhận: ............
20/03/2018
290 892/TB-ĐHĐNThông báo 892/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
16/03/2018
291 880/TB-ĐHĐNThông báo 880/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào tọ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp - Khóa 06.
Nơi nhận: .............
15/03/2018
292 871/TB-ĐHĐNThông báo 871/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ hưu của viên chức: Phan Thị Thu Nga.
Nơi nhận: Trung tâm TTHL.
15/03/2018
293 857-859/TB-ĐHĐNThông báo 857-859/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Lê Diên Tuấn, Đỗ Việt Hải, Nguyễn Thị Hồng Yến.
Nơi nhận: Trường ĐHKT, Trường ĐHBK,.
15/03/2018
294 848-841/TB-ĐHĐNThông báo 848-841/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đông làm việc xác định thời hạn: Lê Thị Như Phúc, Bùi Khánh Linh, Lưu Thị Diệu Oanh, Lê Công Tuấn Anh, Nguyễn Đức Huy, Huỳnh Thụy Mỹ Trúc, Nguyễn Xuân Bách, Trần Thị Vi Vân.
Nơi nhận: Khoa GDTC, Khoa Y Dược, Trung tâm PTPM.
14/03/2018
295 765/TB-ĐHĐNThông báo 765/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - Khóa 37.
Nơi nhận: ..............
07/03/2018
296 739/TB-ĐHĐNThông báo 739/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phạm Minh Việt.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh.
05/03/2018
297 745/TB-ĐHĐNThông báo 745/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động: Nguyễn Đoàn Thảo Hiền.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
05/03/2018
298 736-737/TB-ĐHĐNThông báo 736-737/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động: Thái Văn Chương, Cao Thị Minh.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
02/03/2018
299 694/TB-ĐHĐNThông báo 694/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp tục hợp đồng lao động: Ngô Minh Hoàng.
Nơi nhận: Ban KHTC.
01/03/2018
300 711/TB-ĐHĐNThông báo 711/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phan Thị Trà Khúc.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh.
01/03/2018
Tìm thấy: 579 mục   / 20 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...