DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2012

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
91 2049/ĐHĐN Công văn 2049/ĐHĐN Báo cáo thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2010
Nơi nhận:
07/05/2012
92 2050/ĐHĐN Công văn 2050/ĐHĐN Về việc góp ý "Dự thảo Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHĐN
Nơi nhận:
07/05/2012
93 2051/ĐHĐN Công văn 2051/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp đại học ngành kế toán, hệ đào tạo từ xa, tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng trị
Nơi nhận:
08/05/2012
94 2052/ĐHĐN Công văn 2052/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh, hệ đào tạo từ xa, tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng trị
Nơi nhận:
08/05/2012
95 2053/TTr-ĐHĐN Công văn 2053/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu thầu (hạng mục: Hệ thống cấp điện nguồn cho công trình Nhà đào tạo sau đại học - nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ĐHĐN)
Nơi nhận:
08/05/2012
96 2054/TTr-ĐHĐN Công văn 2054/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu thầu (hạng mục: hệ thống thang máy cho công trình Nhà đào tạo sau đại học - nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ĐHĐN)
Nơi nhận:
08/05/2012
97 2055/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2055/ĐHĐN-KHCNMT Về việc mượn khung treo poster khổ Ao
Nơi nhận:
08/05/2012
98 2056/ĐHĐN-TCCB Công văn 2056/ĐHĐN-TCCB Về việc xin cấp bổ sung tờ rời cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2009 và năm 2010
Nơi nhận:
08/05/2012
99 2057/ĐHĐN-TCCB Công văn 2057/ĐHĐN-TCCB Về việc xin điều chỉnh và in lại tờ rời cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2009 và 2010
Nơi nhận:
08/05/2012
100 2058/TTr-ĐHĐN Công văn 2058/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc xin lập các dự án đầu tư Tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm chuyên ngành tại ĐHĐN
Nơi nhận:
08/05/2012
101 2059/TTr-ĐHĐN Công văn 2059/TTr-ĐHĐN Tờ trình đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú
Nơi nhận:
08/05/2012
102 2060/ĐHĐN-HTQT Công văn 2060/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
08/05/2012
103 2062/ĐHĐN-TCCB Công văn 2062/ĐHĐN-TCCB Thông báo thời điểm nghỉ hưu: Đinh Thị Văn
Nơi nhận:
08/05/2012
104 2063/ĐHĐN-TCCB Công văn 2063/ĐHĐN-TCCB Thông báo thời điểm nghỉ hưu: Nguyễn Thị Hồng
Nơi nhận:
08/05/2012
105 2064/ĐHĐN-TCCB Công văn 2064/ĐHĐN-TCCB Thông báo thời điểm nghỉ hưu: Nguyễn Thị Lan
Nơi nhận:
08/05/2012
106 2065/ĐHĐN-TCCB Công văn 2065/ĐHĐN-TCCB Thông báo thời điểm nghỉ hưu: Hà Thị Thắng
Nơi nhận:
08/05/2012
107 2066/ĐHĐN-TCCB Công văn 2066/ĐHĐN-TCCB Thông báo thời điểm nghỉ hưu: Đinh Thị Hết
Nơi nhận:
08/05/2012
108 2068/ĐHĐN-VP Công văn 2068/ĐHĐN-VP Thông báo bổ sung lịch tuần 39
Nơi nhận:
09/05/2012
109 2069/ĐHĐN-HTQT Công văn 2069/ĐHĐN-HTQT Đề nghị được giới thiệu và tham quan cảng Tiên Sa
Nơi nhận:
09/05/2012
110 2070/ĐHĐN-TCCB Công văn 2070/ĐHĐN-TCCB Đề nghị cử 01 cán bộ tham gia công tác in sao đề thi tuyển sinh đợt tháng 5 năm 2012
Nơi nhận:
09/05/2012
111 2071/ĐHĐN-QTTB Công văn 2071/ĐHĐN-QTTB Công văn đề nghị thẩm định giá
Nơi nhận:
09/05/2012
112 2072/QĐ-ĐHĐN Công văn 2072/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thuyên chuyển công tác viên chức: Lê Thị Bích Ngân
Nơi nhận:
09/05/2012
113 2073/QĐ-ĐHĐN Công văn 2073/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ: Trương Sỹ Quý
Nơi nhận:
09/05/2012
114 2074/QĐ-ĐHĐN Công văn 2074/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ: Bùi Thanh Huân
Nơi nhận:
09/05/2012
115 2076/QĐ-ĐHĐN Công văn 2076/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ Chương trình liên kết đào tạo với Pháp
Nơi nhận:
09/05/2012
116 2077/ĐHĐN-HTQT Công văn 2077/ĐHĐN-HTQT Xin thị thực cho nghiên cứu sinh nước ngoài.
Nơi nhận:
09/05/2012
117 2078/TB-ĐHĐN-TCCB Công văn 2078/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Nguyễn Thị Hồng Phượng
Nơi nhận:
09/05/2012
118 2079/TB-ĐHĐN-TCCB Công văn 2079/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo ký hợp đồng lao động ngắn hạn: Lê Đình Quang Phúc
Nơi nhận:
09/05/2012
119 2080/TB-ĐHĐN-TCCB Công văn 2080/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo ký hợp đồng làm việc: Lê Thị Kim Oanh
Nơi nhận:
10/05/2012
120 2081/ĐHĐN-HTQT Công văn 2081/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
10/05/2012
Tìm thấy: 266 mục   / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]