DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2012

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 2105/QĐ-ĐHĐN Công văn 2105/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Hạnh Thảo Nguyên
Nơi nhận:
10/05/2012
152 2106/QĐ-ĐHĐN Công văn 2106/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Hà Lê Chi
Nơi nhận:
10/05/2012
153 2107/QĐ-ĐHĐN Công văn 2107/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Đình Ca
Nơi nhận:
10/05/2012
154 2108/QĐ-ĐHĐN Công văn 2108/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Hồ Lộc Bình
Nơi nhận:
10/05/2012
155 2109/QĐ-ĐHĐN Công văn 2109/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Quốc Cường
Nơi nhận:
10/05/2012
156 2110/QĐ-ĐHĐN Công văn 2110/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Viết Đông
Nơi nhận:
10/05/2012
157 2111/QĐ-ĐHĐN Công văn 2111/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Văn Hiếu
Nơi nhận:
10/05/2012
158 2112/QĐ-ĐHĐN Công văn 2112/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Phan Văn Phong
Nơi nhận:
10/05/2012
159 2113/QĐ-ĐHĐN Công văn 2113/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Việt Trung
Nơi nhận:
10/05/2012
160 2114/QĐ-ĐHĐN Công văn 2114/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Chan Tha Vone
Nơi nhận:
10/05/2012
161 2115/QĐ-ĐHĐN Công văn 2115/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Hồ Thị Thu Huyền
Nơi nhận:
10/05/2012
162 2116/QĐ-ĐHĐN Công văn 2116/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Phan Tấn Hai
Nơi nhận:
10/05/2012
163 2117/QĐ-ĐHĐN Công văn 2117/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Kim Thọ
Nơi nhận:
10/05/2012
164 2118/QĐ-ĐHĐN Công văn 2118/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Tấn Khoa
Nơi nhận:
10/05/2012
165 2119/QĐ-ĐHĐN Công văn 2119/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng
Nơi nhận:
10/05/2012
166 2120/QĐ-ĐHĐN Công văn 2120/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Trịnh Diễm Loan
Nơi nhận:
10/05/2012
167 2121/QĐ-ĐHĐN Công văn 2121/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Điệp
Nơi nhận:
10/05/2012
168 2122/QĐ-ĐHĐN Công văn 2122/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
Nơi nhận:
11/05/2012
169 2126/ĐHĐN-ĐT Công văn 2126/ĐHĐN-ĐT Quyết định về việc cho thí sinh miền thi trúng tuyển vào ĐHĐN hệ vừa làm vừa học kỳ thi ngày 22-23/10/2011 được bảo lưu kết quả: Phan Phú Nam
Nơi nhận:
11/05/2012
170 2127/ĐHĐN-ĐT Công văn 2127/ĐHĐN-ĐT Quyết định về việc cho thí sinh trúng tuyển vào ĐHĐN hệ vừa làm vừa học kỳ thi ngày 22-23/10/2011
Nơi nhận:
11/05/2012
171 2128/ĐHĐN-HTQT Công văn 2128/ĐHĐN-HTQT Đề nghị gia hạn tạm trú cho lưu học sinh
Nơi nhận:
11/05/2012
172 2129/TT-ĐHĐN Công văn 2129/TT-ĐHĐN Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng năm an toàn giao thông 2012
Nơi nhận:
11/05/2012
173 2130/QĐ-ĐHĐN Công văn 2130/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản: Ngô Quang Vinh
Nơi nhận:
11/05/2012
174 2131/ĐHĐN-TCCB Công văn 2131/ĐHĐN-TCCB Cử cán bộ dự tuyển đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản: Hoàng Văn Thạnh
Nơi nhận:
11/05/2012
175 2132/ĐHĐN-TCCB Công văn 2132/ĐHĐN-TCCB Cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản: Trần Thị Xuân Thanh
Nơi nhận:
11/05/2012
176 2133/ĐHĐN-TCCB Công văn 2133/ĐHĐN-TCCB Cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản: Trần Thị Minh Phương
Nơi nhận:
11/05/2012
177 2134/ĐHĐN-TCCB Công văn 2134/ĐHĐN-TCCB Cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản: Nguyễn Quốc Huy
Nơi nhận:
11/05/2012
178 2135/ĐHĐN-TCCB Công văn 2135/ĐHĐN-TCCB Cử cán bộ dự tuyển đào tạo tiễn sĩ tại Nhật Bản:Phạm Quốc Thái
Nơi nhận:
11/05/2012
179 2136/QĐ-ĐHĐN Công văn 2136/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Đài Loan: Đoàn Quang Vinh, Phan Cao Thọ, Bùi Thiên Lam
Nơi nhận:
11/05/2012
180 2137/TTr-ĐHĐN Công văn 2137/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Nơi nhận:
11/05/2012
Tìm thấy: 266 mục   / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]