DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2012

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 2138/ĐHĐN-TMU Công văn 2138/ĐHĐN-TMU Về việc xin gia hạn các thủ tục thanh quyết toán đến 30/12/2012
Nơi nhận:
14/05/2012
182 2139/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2139/ĐHĐN-KHCNMT Hướng dẫn tham gia xét Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2012 dành cho sinh viên
Nơi nhận:
14/05/2012
183 2140/TB-ĐHĐN-TCCB Công văn 2140/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Lê Đắc Anh Khiêm
Nơi nhận:
14/05/2012
184 2141/TB-ĐHĐN-TCCB Công văn 2141/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký hợp đồng ngắn hạn: Bùi Trung Hiệp
Nơi nhận:
14/05/2012
185 2142/TB-ĐHĐN-TCCB Công văn 2142/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Ngô Quang Vinh
Nơi nhận:
14/05/2012
186 2143/QĐ-ĐHĐN Công văn 2143/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học nước ngoài: Lương Lan Phương
Nơi nhận:
14/05/2012
187 2144/ĐHĐN-TCCB Công văn 2144/ĐHĐN-TCCB Kê khai quá trình hướng dẫn thí nghiệm thực hành để tính hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đang hướng dẫn thí nghiệm, thực hành theo nghị định 54/2011/NĐ-CP
Nơi nhận:
14/05/2012
188 2145/QĐ-ĐHĐN Công văn 2145/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn cho cán bộ đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài: Phan Bảo An
Nơi nhận:
14/05/2012
189 2146/ĐHĐN-TCCB Công văn 2146/ĐHĐN-TCCB Cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản: Ngô Phan Thu Hương
Nơi nhận:
14/05/2012
190 2147/ĐHĐN-TCCB Công văn 2147/ĐHĐN-TCCB Cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản: Lê Hồng Lâm
Nơi nhận:
14/05/2012
191 2148/ĐHĐN-TCCB Công văn 2148/ĐHĐN-TCCB Cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản: Phạm Xuân Trung
Nơi nhận:
14/05/2012
192 2149/ĐHĐN-TCCB Công văn 2149/ĐHĐN-TCCB Cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản:Lê Xuân Quang
Nơi nhận:
14/05/2012
193 2150/QĐ-TCCB Công văn 2150/QĐ-TCCB Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Australia: Đinh Thị Thúy Hà
Nơi nhận:
14/05/2012
194 2151/ĐHĐN-TCCB Công văn 2151/ĐHĐN-TCCB Cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản:Nguyễn Thị Hà
Nơi nhận:
14/05/2012
195 2152/QĐ-ĐHĐN Công văn 2152/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 các ngành của Trường Đại học Ngoại ngữ hệ vừa làm vừa học năm 2012
Nơi nhận:
14/05/2012
196 2153/QĐ-ĐHĐN Công văn 2153/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc: Cao Xuân Hữu
Nơi nhận:
15/05/2012
197 2154/QĐ-ĐHĐN Công văn 2154/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 các ngành của Trường Đại học Ngoại ngữ hệ vừa làm vừa học năm 2012
Nơi nhận:
15/05/2012
198 2155/QĐ-ĐHĐN Công văn 2155/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Đề thi tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 các ngành của Trường Đại học Ngoại ngữ hệ vừa làm vừa học năm 2012
Nơi nhận:
15/05/2012
199 2156/QĐ-ĐHĐN Công văn 2156/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 các ngành của Trường Đại học Ngoại ngữ hệ vừa làm vừa học năm 2012
Nơi nhận:
15/05/2012
200 2157/QĐ-ĐHĐN Công văn 2157/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban chấm thi tuyển sinh Đại học bằng thứ 2 các ngành của Trường Đại học Ngoại ngữ hệ vừa làm vừa học năm 2012
Nơi nhận:
15/05/2012
201 2158/QĐ-ĐHĐN Công văn 2158/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm ngạch viên chức:Lê Đắc Anh Khiêm
Nơi nhận:
15/05/2012
202 2159/QĐ-ĐHĐN Công văn 2159/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm ngạch viên chức: Lê Thị Kim Oanh
Nơi nhận:
15/05/2012
203 2160/QĐ-ĐHĐN Công văn 2160/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thử việc (tập sự) cho ông Hoàng Quang Huy
Nơi nhận:
15/05/2012
204 2161/QĐ-ĐHĐN Công văn 2161/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn thử việc (tập sự) cho ông Phạm Minh Tuấn
Nơi nhận:
15/05/2012
205 2162/ĐHĐN-ĐT Công văn 2162/ĐHĐN-ĐT Kế hoạch tuyển sinh đào tạo nhân lực y tế năm 2012
Nơi nhận:
15/05/2012
206 2163/ĐHĐN Công văn 2163/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên lớp KT19.1DNG đủ điều kiện nhập học đại học từ xa khóa 19 (2012-2015), ngành kế toán (liên thông từ trung cấp)
Nơi nhận:
15/05/2012
207 2164/ĐHĐN Công văn 2164/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên lớp MC19.1TTH đủ điều kiện nhập học cao đẳng hệ từ xa khóa 19 (2012-2013), ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non
Nơi nhận:
15/05/2012
208 2166/QĐ-ĐHĐN Công văn 2166/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc hành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN.
Nơi nhận:
15/05/2012
209 2167/QĐ-ĐHĐN Công văn 2167/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thành viên trong Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trương Sĩ Quý
Nơi nhận:
15/05/2012
210 2168/QĐ-ĐHĐN Công văn 2168/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thành viên trong Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Hiệp
Nơi nhận:
15/05/2012
Tìm thấy: 266 mục   / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]