DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2012

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 1957/QĐ-ĐHĐN Công văn 1957/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu các gói thầu EEC1.8, EEC1.10 thuộc Chương trình tham gia TRIG - ĐHĐN
Nơi nhận:
02/05/2012
122 2002/ĐHĐN Công văn 2002/ĐHĐN Quyết định về việc công nhận sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành sư phạm giáo dục mầm non, hệ đào tạo từ xa tại Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐHĐN
Nơi nhận:
03/05/2012
123 2031/ĐHĐN-HTQT Công văn 2031/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
07/05/2012
124 2032/ĐHĐN-HTQT Công văn 2032/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
07/05/2012
125 2033/ĐHĐN-HTQT Công văn 2033/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
07/05/2012
126 2034/ĐHĐN-HTQT Công văn 2034/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
07/05/2012
127 2035/ĐHĐN-HTQT Công văn 2035/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài
Nơi nhận:
07/05/2012
128 2075/QĐ-ĐHĐN Công văn 2075/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ:Phạm Kim Sơn
Nơi nhận:
09/05/2012
129 2082/QĐ-ĐHĐN Công văn 2082/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn địa điểm và nhân sự cử đi công tác tại nước ngoài
Nơi nhận:
10/05/2012
130 2083/QĐ-ĐHĐN Công văn 2083/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Minh Hảo
Nơi nhận:
10/05/2012
131 2084/QĐ-ĐHĐN Công văn 2084/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Bích Hoa
Nơi nhận:
10/05/2012
132 2085/QĐ-ĐHĐN Công văn 2085/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ: Trần Quốc Bảo
Nơi nhận:
10/05/2012
133 2086/QĐ-ĐHĐN Công văn 2086/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ: Hoàng Văn Tuấn
Nơi nhận:
10/05/2012
134 2087/QĐ-ĐHĐN Công văn 2087/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học nước ngoài: Phan Thị Kim Thoa, Hoàng Hữu Minh Trí
Nơi nhận:
10/05/2012
135 2088/QĐ-ĐHĐN Công văn 2088/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Ngô Ngọc Hậu
Nơi nhận:
10/05/2012
136 2089/QĐ-ĐHĐN Công văn 2089/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Thu Hiệp
Nơi nhận:
10/05/2012
137 2090/QĐ-ĐHĐN Công văn 2090/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Thu Hương
Nơi nhận:
10/05/2012
138 2091/QĐ-ĐHĐN Công văn 2091/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Văn Quang
Nơi nhận:
10/05/2012
139 2092/QĐ-ĐHĐN Công văn 2092/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Thị Ngọc Duy
Nơi nhận:
10/05/2012
140 2094/QĐ-ĐHĐN Công văn 2094/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đỗ Thị Luận
Nơi nhận:
10/05/2012
141 2095/QĐ-ĐHĐN Công văn 2095/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Thị Mai Trang
Nơi nhận:
10/05/2012
142 2096/QĐ-ĐHĐN Công văn 2096/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Đăng Quang
Nơi nhận:
10/05/2012
143 2097/QĐ-ĐHĐN Công văn 2097/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thanh Quảng
Nơi nhận:
10/05/2012
144 2093/QĐ-ĐHĐN Công văn 2093/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đỗ Ngọc Long
Nơi nhận:
10/05/2012
145 2098/QĐ-ĐHĐN Công văn 2098/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Hữu Thành
Nơi nhận:
10/05/2012
146 2099/QĐ-ĐHĐN Công văn 2099/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Hoàng Thiên
Nơi nhận:
10/05/2012
147 2100/QĐ-ĐHĐN Công văn 2100/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Ngô Trần Xuất
Nơi nhận:
10/05/2012
148 2101/QĐ-ĐHĐN Công văn 2101/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Văn Tuấn
Nơi nhận:
10/05/2012
149 2103/QĐ-ĐHĐN Công văn 2103/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa
Nơi nhận:
10/05/2012
150 2104/QĐ-ĐHĐN Công văn 2104/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đặng Thị Kim Thuận
Nơi nhận:
10/05/2012
Tìm thấy: 266 mục   / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]