CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
61 1855/ĐHĐN-TCCB Công văn 1855/ĐHĐN-TCCB Về việc cử viên chức dự tuyển học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
18/06/2019
62 1847/ĐHĐN-VP Công văn 1847/ĐHĐN-VP Về việc nghỉ hè, nghỉ phép năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
18/06/2019
63 1846/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1846/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHĐN.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
17/06/2019
64 1838/ĐHĐN-HTQT Công văn 1838/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức cho sinh viên đi học tại Đại học Dân tộc Quảng Tây - Trung Quốc.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
17/06/2019
65 1842/ĐHĐN-TCCB Công văn 1842/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn (lần 2): Trần Thị Ngọc Phương.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
17/06/2019
66 1841/ĐHĐN-TCCB Công văn 1841/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn: Nguyễn Thị Ngọc Thảo.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt Anh
17/06/2019
67 1840/ĐHĐN-TCCB Công văn 1840/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn (lần 2: Huỳnh Trung Mạnh.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt Anh
17/06/2019
68 1780-1782/ĐHĐN-HTQT Công văn 1780-1782/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
17/06/2019
69 1809-1810/ĐHĐN-HTQT Công văn 1809-1810/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
14/06/2019
70 1787/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1787/ĐHĐN-KHCNMT Về việc xin phép cho sinh viên chuyển trường: Nguyễn Thanh Bình.
Nơi nhận: Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên.
12/06/2019
71 1784/ĐHĐN-KYD Công văn 1784/ĐHĐN-KYD Về việc cho phép học viên thực tập lâm sàng tại Bệnh viện.
Nơi nhận: Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng
11/06/2019
72 1776/ĐHĐN-VP Công văn 1776/ĐHĐN-VP Về việc triệu tập dự quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng đại học ĐHĐN.
Nơi nhận: Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu V.
11/06/2019
73 1732/ĐHĐN-HTQT Công văn 1732/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
07/06/2019
74 1731/ĐHĐN-HTQT Công văn 1731/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an.
07/06/2019
75 1691/ĐHĐN-HSSV Công văn 1691/ĐHĐN-HSSV Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho sinh viên trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
06/06/2019
76 1670/ĐHĐN-ĐT Công văn 1670/ĐHĐN-ĐT Về việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ sinh viên tốt nghiệp.
Nơi nhận: Các Khoa, Viện, Phân hiệu, Trung tâm trực thuộc.
05/06/2019
77 1653/ĐHĐN-HTQT Công văn 1653/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
04/06/2019
78 1652/ĐHĐN-HTQT Công văn 1652/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
04/06/2019
79 1654/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1654/ĐHĐN-KHCNMT Về việc phối hợp xét chọn và hỗ trợ kinh phí đề tài KH&CN cấp ĐHĐN.
Nơi nhận: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.
04/06/2019
80 1651/ĐHĐN-HTQT Công văn 1651/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
04/06/2019
81 1589/ĐHĐN-HTQT Công văn 1589/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
04/06/2019
82 1639/ĐHĐN-ĐT Công văn 1639/ĐHĐN-ĐT Về việc rà soát đào tạo liên thông, liên kết, văn bằng 2.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các khoa, viện, phân hiệu trực thuộc.
03/06/2019
83 1595/ĐHĐN-KYD Công văn 1595/ĐHĐN-KYD Về việc đề nghị hợp tác và xin phép đặt cơ sở 2 tại Bệnh viện 7A.
Nơi nhận: Ban Giám đốc Bệnh viện 7A, thành phố Hồ Chí Minh.
31/05/2019
84 1586/ĐHĐN-VP Công văn 1586/ĐHĐN-VP Về việc hỗ trợ đường truyền họp trực tuyến với thành phố.
Nơi nhận: Viễn thông Đà nẵng; Trung tâm kinh doanh, VNPT Đà Nẵng.
30/05/2019
85 1568-1575/TB-ĐHĐN Công văn 1568-1575/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hệ từ xa tại: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Bảo Lộc, Bình Phước, Kon Tum, Quảng Trị, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
29/05/2019
86 1527/ĐHĐN-HTQT Công văn 1527/ĐHĐN-HTQT Về việc cấp thẻ tạm trú cho giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công ân thành phố Đà Nẵng.
27/05/2019
87 1512/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 1512/ĐHĐN-PCTĐ Về việc tổng kết, đánh giá thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
24/05/2019
88 1509/ĐHĐN-HSSV Công văn 1509/ĐHĐN-HSSV Về việc hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
23/05/2019
89 1507/ĐHĐN-HSSV Công văn 1507/ĐHĐN-HSSV Về việc đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng, tập huấn về khởi nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
23/05/2019
90 1499/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 1499/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc triển khai kế hoạch trung hạn về ĐBCLGD đến năm 2025.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
23/05/2019
Tìm thấy: 6823 mục   / 228 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...