CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
61 05/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 05/ĐHĐN-KHCNMT Về việc gửi nội dung kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động KHCN.
Nơi nhận:
04/01/2016
62 06-124/QĐ-ĐHĐN Công văn 06-124/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
04/01/2016
63 125/ĐHĐN-ĐT Công văn 125/ĐHĐN-ĐT Về việc phối hợp tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
04/01/2016
64 126/ĐHĐN-ĐT Công văn 126/ĐHĐN-ĐT Về việc phối hợp tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
04/01/2016
65 127/QĐ-ĐHĐN Công văn 127/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
04/01/2016
66 128/QĐ-ĐHĐN Công văn 128/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
04/01/2016
67 130/TB-ĐHĐN Công văn 130/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 23.
Nơi nhận:
05/01/2016
68 131/QĐ-ĐHĐN Công văn 131/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại Đằ Nẵng.
Nơi nhận:
05/01/2016
69 132/ĐHĐN-VP Công văn 132/ĐHĐN-VP Về việc phối hợp sửa chữa chống thấm sơn mặt tiền nhà A - Cơ quan ĐHĐN, 41 Lê Duẩn.
Nơi nhận:
05/01/2016
70 133/ĐHĐN-TCCB Công văn 133/ĐHĐN-TCCB Về việc chi trả 40% lương theo thông báo kết luận của Phó Giám đốc ĐHĐN.
Nơi nhận:
05/01/2016
71 134/ĐHĐN-TCCB Công văn 134/ĐHĐN-TCCB Về việc báo cáo công tác nâng bậc lương năm 2015.
Nơi nhận:
05/01/2016
72 135/TB-ĐHĐN Công văn 135/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
05/01/2016
73 136/ĐHĐN-TCCB Công văn 136/ĐHĐN-TCCB Về việc cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của ĐHĐN.
Nơi nhận:
05/01/2016
74 137/ĐHĐN-CSVC Công văn 137/ĐHĐN-CSVC Về việc báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ năm 2015.
Nơi nhận:
05/01/2016
75 138-139/ĐHĐN-HTQT Công văn 138-139/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
05/01/2016
76 140/QĐ-ĐHĐN Công văn 140/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Kế toán, theo hình thức đào tạo học từ xa tại Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận.
Nơi nhận:
06/01/2016
77 141/QĐ-ĐHĐN Công văn 141/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, theo hình thức đào tạo học từ xa tại Trung tâm GDTX tỉnh Ninh Thuận.
Nơi nhận:
06/01/2016
78 142/QĐ-ĐHĐN Công văn 142/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Kế toán liên thông, theo hình thức đào tạo học từ xa tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận:
06/01/2016
79 143/QĐ-ĐHĐN Công văn 143/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên lưu học sinh Lào.
Nơi nhận:
06/01/2016
80 144/QĐ-ĐHĐN Công văn 144/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên.
Nơi nhận:
06/01/2016
81 145/QĐ-ĐHĐN Công văn 145/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian nghiên cứu ở nước ngoài.
Nơi nhận:
06/01/2016
82 146/QĐ-ĐHĐN Công văn 146/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc của giảng viên.
Nơi nhận:
06/01/2016
83 147/ĐHĐN-TCCB Công văn 147/ĐHĐN-TCCB Về việc đề nghị Đại học Huế cho phép giảng viên tiếp tục quá trình đào tạo tiến sĩ.
Nơi nhận:
06/01/2016
84 148-149/ĐHĐN-HTQT Công văn 148-149/ĐHĐN-HTQT Thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
06/01/2016
85 150/QĐ-ĐHĐN Công văn 150/QĐ-ĐHĐN Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi dông và dự toán xây dựng công trình sửa chữa chống thấm sơn mặt tiền nhà A Cơ quan ĐHĐN 41 Lê Duẩn.
Nơi nhận:
06/01/2016
86 151/TB-ĐHĐN Công văn 151/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản.
Nơi nhận:
06/01/2016
87 152/QĐ-ĐHĐN Công văn 152/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kế quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHKT - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học chính quy.
Nơi nhận:
06/01/2016
88 153/QĐ-ĐHĐN Công văn 153/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kế quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHKT - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học liên thông.
Nơi nhận:
06/01/2016
89 154/QĐ-ĐHĐN Công văn 154/QĐ-ĐHĐN Quyết định về điểm trúng tuyển vào ĐHĐN đợt tuyển sinh đào tạo liên thông hệ chính quy tháng 12/2015.
Nơi nhận:
07/01/2016
90 155/QĐ-ĐHĐN Công văn 155/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Nơi nhận:
07/01/2016
Tìm thấy: 6073 mục   / 203 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...